Beeldvorming: ondermijning

Beeldvorming: ondermijning

28 mei 2021 – Het Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) heeft op donderdag 27 mei aan raads- en commissieleden een presentatie over ondermijning gegeven.

Ondermijning zijn criminele activiteiten, waarbij legale structuren worden misbruikt en waardoor de fundamenten van de samenleving worden aangetast. Te denken valt aan criminele motorclubs, witwassen, hennepkwekerijen, mensenhandel en drugscriminaliteit.

Het Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) ondersteunt, samen met diverse andere instanties, de gemeenten in de regio Den Haag bij de aanpak van ondermijning.

Ondermijning in Delft

  • Delft heeft een gunstige ligging, een goede economie en veel anonimiteit. De drugsmarkt is veelomvattend en er zijn aandachtswijken
  • De mate van toezicht en controle op vastgoed en horeca door de gemeente zijn een aandachtspunt.
  • Politie en gemeenten missen capaciteit om de toegenomen meldingen over criminaliteit te onderzoeken.

Om ondermijning in Delft tegen te gaan heeft het RIEC de gemeente een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste pijlers waar de gemeente Delft zich momenteel op richt bij de aanpak van ondermijning zijn:

  1. het verbeteren van de informatiepositie.

De gemeente Delft werkt toe naar het structureel opzetten van een veiligheidsinformatieknooppunt. Dat betekent dat de gemeente het proces van signalen en vragen over ondermijning structureel verder gaat digitaliseren en automatiseren.

  • het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid.

Het RIEC brengt voor de gemeente in beeld hoe het proces van jonge aanwas in de georganiseerde drugscriminaliteit verloopt. Tevens richt de gemeente zich via een regionale aanpak op het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde drugscriminaliteit. Daarnaast heeft de gemeente vorig jaar een Webinar georganiseerd voor ondernemers met als doel ondernemers te informeren over ondermijning en hoe ze zichzelf weerbaarder hiertegen kunnen maken. De gemeente onderzoekt tot slot de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem.

  • het versterken van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

De gemeente organiseert agressietrainingen en heeft een integriteitsbeleid opgezet en geĆÆntensiveerd. Ook zijn er trainingen voor ambtenaren om signalen van ondermijning te kunnen herkennen.

Bekijk de presentatie

Meer weten over hoe u ondermijning kunt herkennen en wat u kunt doen?

Lees meer over ondermijning

Ruimte en Verkeer buigt zich over Delflandplein

25 mei 2021 – De raads- en commissieleden hebben een drukke week voor de boeg. Op de agenda staat voor donderdag 27 mei de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer en de overige commissies houden op dinsdag 25 mei en donderdag 27 mei beeldvormende bijeenkomsten.

De commissie Ruimte en Verkeer buigt zich in haar vergadering die om 19.30 uur begint onder meer over het voorstel Regionale Energiestrategie 1.0. Daarnaast bespreekt de commissie het verkeersveiligheidsonderzoek en de verkeersmaatregelen voor het Delflandplein. VVD, Hart voor Delft en D66 hebben om bespreking gevraagd van de collegereactie op een bewonersbrief over de handhaving bij de verkeersknip op de Kristalweg. Als de tijd het toelaat, bespreekt de commissie ook nog de financiƫle stukken van Parkeren Delft BV.

Vanwege de coronamaatregelen vinden alle vergaderingen digitaal plaats. Dat geldt ook voor het inspreken. Wanneer u wilt inspreken in een commissievergadering kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op dinsdag 25 mei vanaf 19.30 uur een digitale beeldvormende bijeenkomst over intersectionaliteit en discriminatie. Op donderdag 27 mei worden twee digitale bijeenkomsten gehouden. In de ene bijeenkomst staat ondermijning centraal en in de andere bijeenkomst worden de raads- en commissieleden bijgepraat over Smart Makers Delft. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. 

Belangstellenden die als toehoorder de beeldvormende bijeenkomsten willen volgen, kunnen zich aanmelden via griffie@delft.nl.

Beeldvorming: intersectionaliteit en discriminatie