Beeldvorming: ondermijning

28 mei 2021 – Het Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) heeft op donderdag 27 mei aan raads- en commissieleden een presentatie over ondermijning gegeven.

Ondermijning zijn criminele activiteiten, waarbij legale structuren worden misbruikt en waardoor de fundamenten van de samenleving worden aangetast. Te denken valt aan criminele motorclubs, witwassen, hennepkwekerijen, mensenhandel en drugscriminaliteit.

Het Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) ondersteunt, samen met diverse andere instanties, de gemeenten in de regio Den Haag bij de aanpak van ondermijning.

Ondermijning in Delft

  • Delft heeft een gunstige ligging, een goede economie en veel anonimiteit. De drugsmarkt is veelomvattend en er zijn aandachtswijken
  • De mate van toezicht en controle op vastgoed en horeca door de gemeente zijn een aandachtspunt.
  • Politie en gemeenten missen capaciteit om de toegenomen meldingen over criminaliteit te onderzoeken.

Om ondermijning in Delft tegen te gaan heeft het RIEC de gemeente een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste pijlers waar de gemeente Delft zich momenteel op richt bij de aanpak van ondermijning zijn:

  1. het verbeteren van de informatiepositie.

De gemeente Delft werkt toe naar het structureel opzetten van een veiligheidsinformatieknooppunt. Dat betekent dat de gemeente het proces van signalen en vragen over ondermijning structureel verder gaat digitaliseren en automatiseren.

  • het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid.

Het RIEC brengt voor de gemeente in beeld hoe het proces van jonge aanwas in de georganiseerde drugscriminaliteit verloopt. Tevens richt de gemeente zich via een regionale aanpak op het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde drugscriminaliteit. Daarnaast heeft de gemeente vorig jaar een Webinar georganiseerd voor ondernemers met als doel ondernemers te informeren over ondermijning en hoe ze zichzelf weerbaarder hiertegen kunnen maken. De gemeente onderzoekt tot slot de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem.

  • het versterken van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

De gemeente organiseert agressietrainingen en heeft een integriteitsbeleid opgezet en geïntensiveerd. Ook zijn er trainingen voor ambtenaren om signalen van ondermijning te kunnen herkennen.

Bekijk de presentatie

Meer weten over hoe u ondermijning kunt herkennen en wat u kunt doen?

Lees meer over ondermijning