Beeldvorming: Smart Makers Delft

28 mei 2021 – In een beeldvormende sessie geleid door wethouder Harpe zijn raads- en commissieleden op  donderdag 27 mei bijgepraat over de plannen van de gemeente om de samenwerking tussen onderwijs te versterken in het initiatief Smart Makers Delft.

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om sterk in te zetten op het ‘sluiten’ van de techniekketen, door het (v)mbo te versterken én onderwijs aan te bieden op alle niveaus dat aansluit op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame verbinding (netwerk) en een fysieke plek (technologisch cluster) waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

In de beeldvormende sessie vertelden vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, de gemeente en het bedrijfsleven over hun belang bij een goede samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven en waarom Smart makers Delft een belangrijke bijdrage kan leveren aan verbetering van het praktijkonderwijs.

Raads- en commissieleden stelden vragen en gaven aandachtspunten mee voor de verdere ontwikkeling van het initiatief.