Gemeenteraad

  • Raad past beleid statushouders niet aan
    25 april 2018 – Een meerderheid van de raad heeft tijdens de raadsvergadering op dinsdag 24 april in de halfjaarrapportage programma statushouders geen aanleiding gezien om het beleid te wijzigen. Een motie van SP en ChristenUnie die daartoe opriep, werd verworpen.
  • Eerste reguliere vergadering nieuwe raad
    23 april 2018 – De gemeenteraad van Delft houdt op dinsdag 24 april vanaf 20.00 uur in de raadszaal zijn eerste reguliere vergadering.