Vergadercyclus en -planning

In de eerste week van de vierwekelijkse vergadercyclus houdt de commissie Economie, Financiƫn en Bestuur haar oordeelsvormende vergadering. In de tweede week wordt die vergadering gehouden door de commissie Ruimte en Verkeer en in de derde week vormt de commissie Sociaal Domein en Wonen een oordeel over de onderwerpen die op de agenda staan.

Zo kunnen elke week twee niet-vergaderende commissies de donderdagavond gebruiken voor hun beeldvorming. De vierde week van de vergadercyclus is er raadsvergadering. Op die avond is er geen beeldvorming.

Zoals in de oude vergaderstructuur gebruikelijk was, zijn ook in de nieuwe vergaderstructuur aparte avonden gereserveerd voor de behandeling van de cyclusdocumenten.