Donderdag Raadsdag

Beeld+oordeel+besluit=BOB

De gemeenteraad van Delft gaat vanaf januari 2020 op een nieuwe manier vergaderen. Deze nieuwe structuur is gebaseerd op het BOB-model. BOB is de afkorting van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Kom naar de politieke avond

In de nieuwe vergadercyclus is door de commissie- en raadsleden meer ruimte gemaakt om te luisteren naar en te praten met de bewoners, ondernemers en organisaties van Delft. Dat gebeurt in het stadhuis op de Markt of desgewenst op andere plekken in de stad. Meld u aan en kom naar de raad!

Weekplanning vergadercyclus

In de eerste week van de vierwekelijkse vergadercyclus houdt de commissie Ruimte en Verkeer haar oordeelsvormende vergadering. In de tweede week wordt die vergadering gehouden door de commissie Economie, FinanciĆ«n en Bestuur en in de derde week vormt de commissie Sociaal Domein en Wonen een oordeel over de onderwerpen die op de agenda staan.

Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad in goede banen worden geleid.

Kom in contact met de raad

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de stad.