... Burger en raad

Burger en raad

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de stad.
 

Regelmatig gebeurt dat via rondetafelgesprekken of externe oriëntaties. Maar u kunt ook op andere manieren in contact komen met raadsleden:

Meer informatie vindt u in de folder Doe mee, voor Delft; de digitale versie kunt u hier downloaden. Klik hier voor de adreslijst van raadsleden en leden van het college van b en w.

De vergaderdata van de raads- en commissievergaderingen vindt u op deze website maar ook in de Stadskrant Delft. Als u wilt inspreken, kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffie (015 - 260 2416) of aan het begin van de vergadering bij de commissiegriffier of de voorzitter van de vergadering. Mailen kan ook: griffie@delft.nl.

Via de griffie kunt u ook een vraag voorleggen aan de hele gemeenteraad. Wanneer u dit schriftelijk of per mail doet, verschijnt uw brief of mail op de digitaal doorlopende lijst. Wilt u contact opnemen met een individueel raadslid of een fractie? Kijk dan verder op Ken uw raadslid.