Burgerinitiatief

Alle Delftenaren van veertien jaar en ouder hebben het recht om de gemeenteraad een voorstel voor te leggen.

Hiervoor zijn 300 handtekeningen nodig. Het voorstel bestaat uit een probleemstelling, een toelichting en een mogelijke oplossing.
Niet alle onderwerpen kunnen via een burgerinitiatief aan de raad worden voorgelegd.

De regels voor het burgerinitiatief zijn vastgelegd in de verordening op het burgerinitiatief.