Referendum

Een referendum is een stemming van alle kiesgerechtigden in Delft over een (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad.

Raadsleden zijn niet gebonden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen per referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden. In de referendumverordening staat exact omschreven hoe een referendum werkt.

Referendumverordening

Wilt u een inleidend verzoek voor het houden van een referendum indienen bij de raad? Dan vindt u het aanvraagformulier in bijlage 2 van het referendumprotocol. De aanvraag moet worden ondersteund door 800 handtekeningen. Indieners wordt verzocht om van tevoren contact op te nemen met de griffie. De griffie adviseert u over hoe u de aanvraag goed indient.

Meer informatie over de Referendumkamer Delft