Referendum

De raad neemt vaak besluiten via een raadsvoorstel.
Vindt u dat de raad een ander besluit moet nemen, dan dat in dat voorstel staat, dan kunt u hiervoor een referendum organiseren. Een referendum is een stemming van alle kiesgerechtigden in Delft over een (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad. Zolang het referendum loopt, neemt de raad nog geen besluit.

Raadsleden hoeven zich niet te houden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen bij elk referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden. In de Referendumverordening staat exact omschreven hoe een referendum werkt.

Referendumverordening

Wilt u een referendum organiseren? De eerste stap om een referendum in te dienen, vindt plaats door het invullen van een door de gemeente verstrekt formulier, een zogenaamd inleidend verzoek. Een voorbeeld hiervan vindt u hieronder (aanvraagformulier).

U kunt dan het beste eerst contact op te nemen met de griffie (griffie@delft.nl). De griffie stuurt u een formulier waarop de betreffende nummers al zijn ingevuld en adviseert u over hoe u de aanvraag goed indient. Ook zorgt de griffie ervoor dat er een digitale indienmogelijkheid komt.

Voor ondersteuning van een inleidend verzoek zijn ten minste 800 papieren en/of digitale ondersteuningsverklaringen nodig. Het inleidend verzoek moet uiterlijk zes werkdagen vóór de dag van de behandeling van het concept-raadsbesluit schriftelijk bij de voorzitter van de raad zijn ingediend, samen met de bijbehorende handtekeningenlijsten. Vanaf dat moment gaat de procedure voor het referendum lopen.

Meer informatie over de Referendumkamer Delft