Referendumkamer Delft

De Referendumkamer Delft is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad.

De referendumkamer:

  • Adviseert de gemeenteraad over de vraag of het onderwerp van het referendumverzoek toelaatbaar is of niet;
  • Adviseert de gemeenteraad over de vraagstelling voor referenda;
  • Adviseert over de voorlichting van de gemeente inzake referenda en over de toekenning van bijdragen voor campagneactiviteiten.
  • Houdt toezicht op de uitvoering van de verordening;
  • Adviseert bij geschillen tussen direct bij het referendum betrokken partijen

adviezen referendumkamer

Samenstelling

De referendumkamer bestaat uit vijf leden die door de gemeenteraad zijn benoemd. De leden zijn:

  • Laurens Beijen (voorzitter), rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland
  • Joop van Holsteijn, hoogleraar politieke wetenschap Universiteit Leiden
  • Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Mil van Leeuwen, oud-universitair hoofddocent Universiteit Nyenrode, afdeling Management, Organisation, Personnel

Meer informatie

Voor meer informatie over de Referendumkamer Delft kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 015-260 2416 (ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur) of per email: griffie@delft.nl.