Beeld+oordeel+besluit=BOB

De gemeenteraad van Delft vergadert sinds januari 2020 op een nieuwe manier. Deze nieuwe structuur is gebaseerd op het BOB-model. BOB is de afkorting van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

De raadscommissies die de raad advies geven, blijven bestaan, maar de manier waarop en wanneer ze dat doen verandert.   

Beeldvorming: luisteren en vragen

De raadscommissies doen bijvoorbeeld aan beeldvorming door stukken te lezen, op bezoek te gaan, in gesprek te gaan en vragen te stellen aan elkaar, de inwoners, betrokkenen, deskundigen, het college en de ambtenaren. In deze fase zijn goed luisteren en doorvragen belangrijk. Bij de beeldvorming nemen de raads- en commissieleden geen standpunten in en gaan ze ook niet met elkaar in discussie.

De onderwerpen waar de commissies zich over laten informeren zijn deels afkomstig van de langetermijnagenda van het college.

Oordeelsvorming: debatteren

De oordeelsvorming gebeurt in commissievergaderingen. In deze fase nemen de commissie- en raadsleden een voorlopig standpunt in. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen.

Besluitvorming: beslissen 

In de raadsvergadering gaan de raadsleden verder met het debat, leggen hun standpunten uit en nemen samen een besluit.

Politieke avond

De raadscommissies hebben in het nieuwe vergadermodel geen eigen aparte vergaderavond meer. Voortaan staat de donderdagavond centraal als de politieke avond van Delft. Deze avond begint in de regel om 19.30 uur.

Alle reguliere commissie- en raadsvergaderingen zijn op de donderdagavonden, daarnaast vindt op de donderdagavond beeldvorming plaats (deels parallel aan sessies van andere commissies). In principe zijn wethouders niet aanwezig bij de beeldvorming, tenzij zij daarvoor uitgenodigd worden.