Ja, ik wil

Ja, ik wil in de gemeenteraad

Op initiatief van de gemeenteraad van Delft wordt voor de vierde maal sinds 2009 de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad gehouden. De campagne beoogt Delftenaren enthousiast te maken voor het raadslidmaatschap en de politieke partijen te ondersteunen bij het vinden van kandidaat-raadsleden.

Dat gebeurt via een publiekscampagne die informatie biedt over de manier, waarop de inwoners van Delft lid kunnen worden van de gemeenteraad.

Lees het verhaal van Marcel Koelewijn (Stadsbelangen Delft)

Wat doet een raadslid?

Als raadslid heeft u zitting in de gemeenteraad van Delft en beslist u mee over de toekomst van Delft. U gaat in gesprek met inwoners en ondernemers en weet zo precies wat er speelt. Belangrijk, want u vertegenwoordigt de belangen van de Delftenaren. Lees verder

Ja, ik wil me aanmelden voor de cursus Politiek Actief

U kunt zich direct aanmelden voor de cursus Politiek Actief bij de griffie van de gemeenteraad. De griffie is bereikbaar via (015) 260 2416 of griffie@delft.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en telefoonnummer. Lees verder

Ja, zij zitten in de gemeenteraad

Wilt u graag raadslid worden in Delft? Deze gemeenteraadsleden gingen u voor. Zij volgden de cursus Politiek Actief en werden gekozen als raadslid of werden commissielid. Ze vertellen graag over hun werk en wat dat betekent voor de stad, voor u en voor henzelf. Lees verder