Presidium en fractievoorzittersoverleg

Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand. De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender. De vergaderingen van het presidium zijn besloten.

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

Vier maal per jaar is er een inhoudelijk fractievoorzittersoverleg. Alle vergaderingen van de fractievoorzitters zijn besloten. De raadsgriffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg.