Presidium en fractievoorzittersoverleg

Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand. De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender. De vergaderingen van het presidium zijn besloten.

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

De agenda en de besluitenlijsten van het overleg zijn te vinden bij de stukken van de desbetreffende raadsvergadering. De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn besloten. De raadsgriffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg.