Delftse Rekenkamer

De Delftse Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentebeleid. Maar de rekenkamer adviseert ook de raad hoe beleid en uitvoering beter kunnen. Daarbij probeert de rekenkamer met adviezen het bestuur en de medewerkers van de gemeente scherp te houden. Zodat zij zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen werken voor Delft.