Schimmel in huurwoningen: alleen samen op te lossen

Schimmel in huurwoningen: alleen samen op te lossen

19 maart 2021 – Bijna 30% van de huurwoningen heeft te maken met vocht- en schimmelproblemen. Tijdens een digitale beeldvormende sessie op donderdag 18 maart hebben raadsleden zich een beeld kunnen vormen van de problematiek en de mogelijkheden – en moeilijkheden – om dit op te lossen. Aan het woord kwamen deskundigen en huurders.

Vocht- en schimmelproblemen leiden tot verminderd woongenot en wooncomfort en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Reden genoeg om het serieus te nemen. Landelijk is al gepleit voor een, integrale aanpak van vocht- en schimmelproblemen en ook lokaal lijkt er behoefte aan een gezamenlijke aanpak met gemeenten en woningcorporaties.

Door verschillende sprekers werd uitgebreid stilgestaan bij de technische oorzaken  van schimmelproblemen in huis en mogelijke oplossingen. Duidelijk werd ook dat vocht- en schimmelproblemen meerdere kanten hebben: zo speelt de bouwtechnische staat van een woning een rol, maar ook het gedrag van de bewoners. Verder was er aandacht voor de rechten en plichten van huurders en verhuurders en hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan

Een afgevaardigde van het ministerie van binnenlandse zaken gaf uitleg over de landelijke strategie en een vertegenwoordiger van de Woonbond vertelde onder meer over de mogelijkheden van huurders om een oplossing af te dwingen. Dat theorie en praktijk niet altijd overeenkomen bleek ook uit de verhalen van insprekers die vertelden over de problemen die zij ervaren en de in hun ogen niet adequate reacties van de woningcorporaties.

Als laatste vertelde een spreker van Vestia over de zogeheten ‘Haagse Aanpak’. In Den Haag werken de gemeente en corporaties samen aan een oplossing. Belangrijk onderdeel van de Haagse Aanpak vormt de onafhankelijke schimmelexpert. De schimmelexpert geeft advies aan zowel de corporatie als aan de bewoners. Genoeg stof tot nadenken dus voor de raads- en commissieleden. Het is nu aan de fracties om hier een vervolg aan te geven.

Bekijk de bijeenkomst

Donderdag raadsdag met parkeren en schimmelproblemen

14 maart 2021 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt op donderdag 18 maart haar oordeelsvormende vergadering. Deze digitale vergadering begint om 19.30 uur.

De commissie buigt zich volgens de voorlopige agenda in het overlegdeel van de vergadering onder meer over het bestemmingsplan Martinus Nijhofflaan fase 2. Daarnaast worden het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Rotterdamseweg 474 en het voorstel Visie Circulaire Economie Op weg naar een Circulair Delft in 2050 besproken.

De reactie van het college op een bewonersbrief over het nieuwe parkeerbeleid in de Wippolder was op verzoek van de ChristenUnie geagendeerd voor het Delfts Kwartiertje van deze vergadering. Na het inspreken van een bewoner in de vergadering van 11 februari is dit onderwerp door de commissie op de overlegagenda gezet.

De commissie bespreekt verder op verzoek van de ChristenUnie, GroenLinks, CDA en SP een brief van het college over de toekomstbestendigheid van de kinderboerderijen.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer (via deze link kan donderdagavond ook rechtstreeks de vergadering bekeken worden)

Als u op een van de onderwerpen wilt inspreken, kunt u dat tijdens de vergadering digitaal doen. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur als inspreker aanmelden via griffie@delft.nl. Vanwege de coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten voor pers en publiek. De commissievergadering kan rechtstreeks via de webcast worden bekeken.

Beeldvorming

Op dezelfde avond houdt de commissie Sociaal Domein en Wonen vanaf 19.30 uur een digitale beeldvormende bijeenkomst over schimmelproblemen in corporatiewoningen. Bewoners die willen meepraten kunnen zich aanmelden via griffie@delft.nl. De bijeenkomst wordt niet rechtstreeks uitgezonden. De opname kan achteraf wordt bekeken.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen (via deze link kan de beeldvormende bijeenkomst worden bekeken, zodra de opname is toegevoegd)

Praat mee over schimmel in uw huis

6 maart 2021 – De gemeenteraad gaat in gesprek met Delftenaren die last hebben van schimmel in hun huurwoning. Dat gebeurt op dinsdag 18 maart, vanaf 19.30 uur, tijdens een digitale beeldvormende bijeenkomst over schimmelproblemen in woningen.

De raadsleden willen in deze bijeenkomst meer te weten komen over deze problematiek en de mogelijke oplossingen. Woont u in een huurhuis en ondervindt of ondervond u last van schimmel? Meld u aan en praat mee! 

Naast bewoners komen in deze bijeenkomst ook experts aan het woord om de raadsleden bij te praten over de oorzaken en de gevolgen van schimmels in woningen en vertellen vertegenwoordigers van de rijksoverheid en woningcorporaties over de aanpak van schimmelproblematiek.

Wilt u uw ervaringen delen met de raadsleden? Meldt u dan vóór vrijdag 12 maart aan via de griffie van de gemeenteraad via mvthul@delft.nl. De digitale ruimte om mee te praten is beperkt, dus meld u snel aan.

Ook als u niet actief uw verhaal wilt vertellen, maar alleen wilt luisteren en eventueel vragen wilt stellen, bent u van harte welkom. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op en ontvangt u de link naar de bijeenkomst.