Schimmel in huurwoningen: alleen samen op te lossen

Schimmel in huurwoningen: alleen samen op te lossen

19 maart 2021 – Bijna 30% van de huurwoningen heeft te maken met vocht- en schimmelproblemen. Tijdens een digitale beeldvormende sessie op donderdag 18 maart hebben raadsleden zich een beeld kunnen vormen van de problematiek en de mogelijkheden – en moeilijkheden – om dit op te lossen. Aan het woord kwamen deskundigen en huurders.

Vocht- en schimmelproblemen leiden tot verminderd woongenot en wooncomfort en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Reden genoeg om het serieus te nemen. Landelijk is al gepleit voor een, integrale aanpak van vocht- en schimmelproblemen en ook lokaal lijkt er behoefte aan een gezamenlijke aanpak met gemeenten en woningcorporaties.

Door verschillende sprekers werd uitgebreid stilgestaan bij de technische oorzaken  van schimmelproblemen in huis en mogelijke oplossingen. Duidelijk werd ook dat vocht- en schimmelproblemen meerdere kanten hebben: zo speelt de bouwtechnische staat van een woning een rol, maar ook het gedrag van de bewoners. Verder was er aandacht voor de rechten en plichten van huurders en verhuurders en hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan

Een afgevaardigde van het ministerie van binnenlandse zaken gaf uitleg over de landelijke strategie en een vertegenwoordiger van de Woonbond vertelde onder meer over de mogelijkheden van huurders om een oplossing af te dwingen. Dat theorie en praktijk niet altijd overeenkomen bleek ook uit de verhalen van insprekers die vertelden over de problemen die zij ervaren en de in hun ogen niet adequate reacties van de woningcorporaties.

Als laatste vertelde een spreker van Vestia over de zogeheten ‘Haagse Aanpak’. In Den Haag werken de gemeente en corporaties samen aan een oplossing. Belangrijk onderdeel van de Haagse Aanpak vormt de onafhankelijke schimmelexpert. De schimmelexpert geeft advies aan zowel de corporatie als aan de bewoners. Genoeg stof tot nadenken dus voor de raads- en commissieleden. Het is nu aan de fracties om hier een vervolg aan te geven.

Bekijk de bijeenkomst