Commissie buigt zich over plannen met watertoren

Commissie buigt zich over plannen met watertoren

25 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 28 oktober onder meer het plan besproken voor de verbouwing van de reinwaterkelder en het pomphuis van de watertoren aan het Kalverbos. De commissievergadering begint om 19.30 uur.

Begin vorige maand liet het college de commissie in het Delfts Kwartiertje weten dat de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning als een kruimelregeling zou worden afgehandeld. De initiatiefnemer wil er een expositieruimte en restaurant realiseren. Het bestemmingsplan staat alleen ondergeschikte horeca toe, zodat na opmerkingen uit de commissie, de buurt en een second opinion het college tot de conclusie is gekomen dat er toch een uitgebreide procedure noodzakelijk is.

Verder bespreekt de commissie in deze vergadering het voorstel  Lijst verzwaard advies en participatie en de brief van het college over deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen en de parkeervisie Schieoevers Noord.

Insprekers kunnen die avond aan het begin van de vergadering ook hun zegje doen. Zij kunnen zich tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

De publieke tribune is tijdens de vergaderingen in de raadszaal geopend, hetzij met een beperkt aantal stoelen. Voor bezoekers van de vergaderingen geldt: mensen die niet gevaccineerd zijn wordt geadviseerd een sneltest te doen voorafgaand aan de raadsvergadering. Mensen met klachten wordt gevraagd thuis te blijven of zich vooraf te laten testen.  En vanzelfsprekend wordt een ieder die corona heeft, gevraagd thuis te blijven. Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Volle agenda commissie Ruimte en Verkeer

6 september 2021 De eerste oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer belooft op donderdag 9 september weer een lange zit te worden. De commissie heeft een volle agenda aan bespreekpunten. De vergadering begint om 19.30 uur.

De commissie buigt zich onder meer over het voorstel  Vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft. Hierin staat het voornemen van de TU Delft om 2.509 parkeerplaatsen aan de openbaarheid te onttrekken. De universiteit wil haar parkeerders op zes centrale parkeerlocaties op de campus tegen betalen laten parkeren. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

Op de overlegagenda staan verder onder meer het voorstel Ruimtelijk Kwaliteitskader Schieoevers Noord, het voorstel Kader Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen en de brief van het college over de aanbesteding van deelmobiliteit Nieuw Delft.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

De commissievergaderingen worden weer gehouden in de raadszaal. De versoepelde coronamaatregelen staan een beperkt aantal insprekers toe. Als u wilt inspreken, kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. De publieke tribune blijft gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen komt op deze avond bij elkaar voor een beeldvormende bijeenkomst over Delft voor Elkaar en de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft een beeldvormende bijeenkomst over de Biotech Campus op het programma staan. Beide bijeenkomsten zijn uitsluitend voor raads- en commissieleden.