Commissie buigt zich over plannen met watertoren

Commissie buigt zich over plannen met watertoren

25 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 28 oktober onder meer het plan besproken voor de verbouwing van de reinwaterkelder en het pomphuis van de watertoren aan het Kalverbos. De commissievergadering begint om 19.30 uur.

Begin vorige maand liet het college de commissie in het Delfts Kwartiertje weten dat de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning als een kruimelregeling zou worden afgehandeld. De initiatiefnemer wil er een expositieruimte en restaurant realiseren. Het bestemmingsplan staat alleen ondergeschikte horeca toe, zodat na opmerkingen uit de commissie, de buurt en een second opinion het college tot de conclusie is gekomen dat er toch een uitgebreide procedure noodzakelijk is.

Verder bespreekt de commissie in deze vergadering het voorstel  Lijst verzwaard advies en participatie en de brief van het college over deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen en de parkeervisie Schieoevers Noord.

Insprekers kunnen die avond aan het begin van de vergadering ook hun zegje doen. Zij kunnen zich tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

De publieke tribune is tijdens de vergaderingen in de raadszaal geopend, hetzij met een beperkt aantal stoelen. Voor bezoekers van de vergaderingen geldt: mensen die niet gevaccineerd zijn wordt geadviseerd een sneltest te doen voorafgaand aan de raadsvergadering. Mensen met klachten wordt gevraagd thuis te blijven of zich vooraf te laten testen.  En vanzelfsprekend wordt een ieder die corona heeft, gevraagd thuis te blijven. Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer