Kijk in de wijk: Vrijenban

Kijk in de wijk: Vrijenban

Leden van de Delftse gemeenteraad brengen een bezoek aan Vrijenban (inclusief
Delftse Hout). Wijkbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties
uit de wijk zijn van harte uitgenodigd mee te wandelen of fietsen.

Wilt u iets kwijt over uw wijk, hebt u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u aan via
griffie@delft.nl. Wilt u iets specifieks laten zien of bespreken? Dan horen wij dat graag
uiterlijk zondag 7 juli.

Meer informatie over de locaties en het programma volgt enkele weken van tevoren
via de Stadskrant en de websites van de gemeente (www.delft.nl) en de gemeenteraad
(ris.delft.nl).

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn heeft veel gezichten

10 april 2024 – Het mag op de stenige plekken wel wat groener, de activiteiten in de wijk mogen bekender worden en eenrichtingsverkeer zou het in sommige smalle straten een stuk veiliger maken. Het zijn een paar ideeën van bewoners die raads- en commissieleden op dinsdag 9 april meekregen tijdens Kijk in de wijk. Deze keer in Voordijkshoorn.

Er werd niet alleen gekeken, er werd vooral ook veel gesproken, door bewoners, ondernemers en actievelingen die zich inzetten voor de wijk. In het bomvolle zaaltje van wijkcentrum De Parel, onder in de Vermeertoren vertelt de wijkregisseur dat de gemeente vorig jaar weer is gestart met de wijkregie. Een paar uur per week.

De bewoners komen naar hem toe met ideeën en wensen en de wijkregisseur ondersteunt. De wijkverbinder van Delft voor Elkaar legt uit hoe ze bewoners activeert in een wijk met veel gezichten. Op de tafels liggen folders van Doel Delfland. In de Van Adrichemstraat en Van Groenewegenstraat kan iedereen bij Doel Delfland binnenlopen voor activiteiten, dagbesteding, extra zorg of een maaltijd.

Seniorenhonk

In wijkcentrum De Parel gebeurt veel; activiteiten voor kinderen, samen eten. Buurtinitiatief Fantastisch Foreest zet veel op touw; Fantastisch Frozen met een ijsbaantje op het Foreestplein, politiekids, de Berenclub, burendag en vanaf 3 mei in het gezondheidscentrum in de Vermeertoren een seniorenhonk, waar ouderen terecht kunnen voor koffie, een luisterend oor en dingen doen waar ze zin in hebben. Waarom weten we dat niet? vraagt een van de bewoners in het zaaltje. Hij vraagt om een wijkblad, een wijkkrant. Daar wordt aan gewerkt, klinkt het.

Het praatje van de stadsbouwmeester wordt door een andere bewoner onderbroken. Hij wijst naar buiten, naar de Van Beresteynstraat. Let ook op de bomen, waarschuwt de bewoner. De stadsbouwmeester knikt. Hij kent de bomen. Die staan op omvallen, verzekert de bewoner hem, terwijl de stormachtige wind tegen de Vermeertoren beukt en er nog wat natgeregende raadsleden binnendruppelen. De Parel is het startpunt voor Kijk in de wijk.

Foreestplein

Langs twee wandelroutes en een fietsroute gaat iedereen de wijk in. Van de naoorlogse Kuyperwijk tot de nieuwbouw in de Harnaschpolder. Daartussen de Ecoduswijk met laagbouw uit de jaren ’90. En de Hoornse Hof van voor en na 2000. De horecaondernemer op het Foreestplein wil zijn familierestaurant het liefst verplaatsen en uitbreiden. Om zo meer aansluiting met het winkelcentrum te krijgen, vertelt hij, terwijl hij naar het zebrapad kijkt. Dat duurde twee jaar voordat het er lag. De supermarktondernemer wijst op de verkeersdrukte op en rond het plein. Voor zijn winkel wordt vooral geparkeerd door autobezitters die in de Hof van Delft moeten zijn. Daar moet betaald worden. Voor de supermarkt en in de rest van Voordijkshoorn is het parkeren gratis. De verkeersdrukte is groot. Ook op het plein. Wat de ondernemers betreft, zou eenrichtingsverkeer een hoop verkeersgedoe oplossen.

Smalle straten

Ook op andere plekken in de wijk klinkt de roep om eenrichtingsverkeer. De smalle straten staan vol auto’s. Er wordt gewezen op onoverzichtelijke situaties. Gevaarlijk voor fietsers en dat geldt niet alleen in het oude deel van de wijk. Ook bij de nieuwbouw aan de Glaskloksingel is het uitkijken geblazen, vertelt de bewoner die een fietser ‘in’ haar auto kreeg. De drempels liggen er op onlogische plekken. De uitritten van de woonerven zijn onoverzichtelijk en de fietsende jongen reed kijkend op zijn telefoon zo ‘in’ haar auto. De fietser was erg geschrokken en de auto had wat krassen, maar die is toch al oud, en de bruggen vertelt ze zijn prachtig, maar die leuningen belemmeren het uitzicht ook.

Groener

Op het Stanislas-terrein spreekt de organisator van Westerpop de wens uit dat de gemeente met een soort garantstelling komt voor het geval dat het tweejaarlijkse festival een keer niet kan doorgaan door extreem weer.  Bij de Stichting Pop Oefenruimten Delft wordt een kijkje genomen waar bands en muzikanten kunnen oefenen zonder burengerucht te veroorzaken en buurtinitiatief Groene Molen laat zien hoe de buurt groener en duurzamer gemaakt wordt.

Compassie

De buurtsportcoach is blij met het initiatief van de Lions Club om sportboxen aan te schaffen, waar op het plein de sportattributen in kunnen worden opgeslagen. Scheelt een hoop gesjouw met sportspullen. Bij het Apostolisch Genootschap wordt vol trots vertelt over de ruimte die wordt geboden voor bezinning en samenzijn en gesprekken over levensvragen. Het genootschap zegt op die manier te willen bijdragen aan een duurzame wereld waar mensen met compassie en solidair samenleven.

Nevel Nemas

Samenleven wordt ook gedaan aan de Tuindersvaart bij Nevel Nemas.  In deze woongemeenschap voor 55-plussers delen 45 bewoners in 34 woningen al ruim tien jaar lief en leed met elkaar. In hetzelfde complex is de Smaragd gevestigd. Daar wonen mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Ze krijgen hulp van beroepskrachten. Overlast door jongeren in de buurt en op het schoolplein van De Schatkaart hebben de aandacht van de buurtsportcoaches en de wijkagent.

Ruimtegebrek

De flatcoach van Vidomes in de Schuijlenburchstraat en Van Alkemadestraat licht toe hoe de flatcoaches bewoners helpen door wonen, zorg en welzijn te verbinden. Ook bewoners van de Van Alkemadestraat pleiten voor eenrichtingverkeer om onder meer de oversteek naar de speeltuin veiliger te maken. Aan de andere kant van de wijk wijst de voorzitter van Hockey- en Tennisclub Ring Pass op de centrale functie van zijn vereniging voor Delft en op het ruimtegebrek van de club. Het sportterrein werd in 1990 gebouwd voor 600 leden. De club telt inmiddels 1400 leden en die delen nog steeds twee kleedkamers en twee toiletten. Hoge nood dus bij Ring Pass.

Onderweg naar de Van Blommesteinstraat wijst een bewoner op de flats in de Meermanstraat. Ze verbaast zich dat die gesloopt gaan worden. Tenminste dat gerucht gaat. Dat zou al voor het einde van dit jaar moeten gebeuren. De flatbewoners zijn al aan het verkassen en dat gaat volgens de stadsbouwmeester in een verrassend snel tempo. Zonde, zegt de wijkbewoner, zou een mooie plek zijn voor iedereen die dringend woonruimte nodig; jongeren, woningzoekenden, asielzoekers, statushouders en daklozen.

Binnentuin

In de Van Blommesteinstraat is de historische binnentuin zelfs voor echte Delvenaren een verrassing. Nooit geweten dat hier zo’n prachtige tuin is en ik woon hier twee straten verderop, zegt een bewoner. De tuin is prachtig vertelt een bewoner van het complex maar er zijn ook zorgen. Over de aflopende erfpacht die het bijna onmogelijk maakt voor kopers om een hypotheek te krijgen en over de bereikbaarheid van de woningen. Het gebeurt nogal eens, vertelt een bewoner, dat er busjes worden geparkeerd die de doorgang voor scootmobielen en fietsers versperren. Een paaltje, liefst vandaag nog, zou een hoop hinder kunnen voorkomen, stelt ze voor.

Buurtkippenhok

De raads- en commissieleden nemen het mee. Op weg naar de laatste stop. In het inmiddels donkere Hof van Delftpark. In het Buurtkippenhok zitten de kippen inmiddels op stok. Het kippenhok is een initiatief van cateringbedrijf Firma van Buiten. Bij de Firma werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de deelnemers krijgen begeleiding en een veilige werk- of stage-omgeving. Samen met vrijwilligers uit de buurt verzorgen de deelnemers de kippen en rapen ze de eitjes die vanuit kastjes worden verkocht. Een van de vrijwilligers vertelt enthousiast over de kippen, de deelnemers aan de dagbesteding en bezoekers die hij soms een kip in hun handen duwt. Als civiel ingenieur werkte hij over de hele wereld maar in het kippenhok heeft hij geleerd op tijd te komen. Zelfs als ik vijf minuten te laat ben, krijg ik dat te horen. Hij lacht. Het Buurtkippenhok verbindt de buurt en brengt kippen en mensen samen.

Terug in wijkcentrum De Parel maken de raads- en commissieleden de balans op. Voordijkshoorn blijkt een wijk te zijn die vol zit met verrassingen, ambities en initiatieven die hier en daar wel wat steun kunnen gebruiken.

Deze week Kijk in de wijk en tweemaal Economie, Financiën en Bestuur

8 april – Er komen drukke weken aan voor de leden van de gemeenteraad en voor de leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De raadsleden gaan op dinsdag 9 april op bezoek in Voordijkshoorn en de commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt naast de reguliere vergadering op donderdag 11 april, een extra vergadering op woensdag 10 april.

Onder de noemer van Kijk in de Wijk neemt de raad aanstaande dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur een kijkje in Voordijkshoorn. Langs diverse routes staan ontmoetingen met bewoners gepland om de raadsleden bij te praten over het reilen en zeilen in de wijk. Het programma is voor een groot deel samengesteld met bewoners die de afgelopen weken konden laten weten, waarover ze in gesprek willen met de raadsleden.

Programma Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op woensdag 10 april, vanaf 20.30 uur, een extra vergadering over het terrassen- en terrasbotenbeleid. In samenhang met dit onderwerp bespreekt de commissie ook het voorstel Verordening Openbaar Gemeentewater Delft 2024. Die nieuwe verordening is nodig om het voorgestelde terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 10 april

Een dag later, op donderdag 11 april, bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur vanaf 19.30 uur onder meer de voorstellen Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening, Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Belasting Groep en Toekomstvisie religieus erfgoed Delft.

De gemeentesecretaris komt de commissie bijpraten over de personele ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie van Delft. Verder overlegt de commissie over het door het college opgestelde Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 11 april

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

(UPDATE) Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

3 april 2024 – Delftse gemeenteraadsleden komen op dinsdag 9 april naar Voordijkshoorn voor een wijkbezoek. Tijdens dit bezoek wandelen en fietsen zij samen met wijkbewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk langs diverse plekken: plekken waar ontmoeting plaatsvindt, plekken waar iets aan de hand is of was en plekken die heel speciaal of juist heel gewoon zijn voor Voordijkshoorn.

Foto: Alyssa van Heyst

U bent van harte uitgenodigd om tussen 17:00 en 22:00 uur met het programma mee te doen. Wilt u iets kwijt over uw wijk, heeft u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u dan aan via griffie@delft.nl. Dit kan tot en met zondag 7 april.

Programma

Het wijkbezoek begint en eindigt bij wijkcentrum de Parel aan de van Beresteynstraat 99.

Het programma ziet er als volgt uit:

17:00 uur                      Inloop bij wijkcentrum de Parel

17:30 uur                      Start programma (met gelijktijdig een maaltijd):

 • Opening door raadslid Julian Gommers en commissielid Soraida Janssen
 • Introductie door Joyce Hendriks van wijkcentrum de Parel
 • Introductie door wijkagent Ivo van Prehn
 • Introductie door wijkregisseur Rob Tupan
 • Introductie door stadsbouwmeester Tako Postma
 • Toelichting op Doel Delfland door Simon Hoep

18:15 uur                      Indeling in routes en kennismaking

18:30 uur                      Start routes

20:30 uur                      Terugkomst bij wijkcentrum de Parel en bespreken opbrengst van de routes

21:00 uur                      Gezamenlijke afsluiting

21:30 uur                      Borrel

Routes

Na een gezamenlijke aftrap splitsen de deelnemers op in drie groepen die verschillende routes door de wijk afleggen. Er zijn routes van verschillende lengtes, en één van de routes wordt met de fiets afgelegd.

Route A – fietsroute

 • Stichting Westerpop (Stanislas terrein)
 • Stichting POP Oefenruimten
 • Buurtinitiatief Groene Molen
 • Hockey- en Tennisclub Ring Pass
 • Appartementencomplex EcoDUS

Route B – wandelroute

 • ondernemers van Foreestweg
 • Apostolisch Genootschap en Wereldparels
 • Waterwoningen
 • Hof van Delftpark
 • Het Buurtkippenhok

Route C – wandelroute

 • van Foreestplein: Sportbox en buurtsportcoach
 • Buurtinitiatief Fantastisch Foreest
 • Woonvereniging Nevel Nemas
 • Gemiva – woonlocatie Smaragd
 • Basisschool de Schatkaart
 • Flatcoach van Schuijlenburchstraat/van Alkemadestraat

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

23 maart 2024 – Leden van de gemeenteraad van Delft brengen op dinsdag 9 april een bezoek aan de wijk Voordijkshoorn. Tijdens dit bezoek wandelen of fietsen raadsleden langs kenmerkende plekken in Voordijkshoorn. Ook gaan zij met bewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk in gesprek.

Foto: Alyssa van Heyst

PvdA-commissielid Marc van Pelt en CDA-fractievoorzitter Frank Visser hebben zin in het bezoek aan de wijk Voordijkshoorn. De kans om met collega-raadsleden ongedwongen en informeel met bewoners en ondernemers uit de wijk in gesprek te gaan, laten ze zich niet ontnemen. En dat is goed, vinden ze. Want de stad bestuur je niet alleen vanuit het stadhuis, vertellen ze in de Stadskrant.

Frank Visser (links) en Marc van Pelt bij de fiets- en voetgangerstunnel onder de Prinses Beatrixlaan door, een belangrijke toegangspoort tot de wijk Voordijkshoorn. “Deze plek was tot enige tijd geleden onderwerp van gesprek voor wat betreft een veilige verkeerssituatie”, aldus Visser en Van Pelt. “En de kraan op de foto laat zien dat er werkzaamheden zijn in het kader van de energietransitie.” Foto: Erwin Dijkgraaf

U bent van harte uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan uiterlijk tot en met zondag 7 april. Meer informatie over de locaties en het programma volgt later in de Stadskrant, via de website van de gemeenteraad en de website van de gemeente.

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

Leden van de Delftse gemeenteraad brengen op dinsdag 9 april een bezoek aan Voordijkshoorn. Wijkbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de wijk zijn van harte uitgenodigd mee te wandelen of fietsen.

Wilt u iets kwijt over uw wijk, hebt u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u aan via griffie@delft.nl. Wilt u iets specifieks laten zien of bespreken? Dan horen wij dat graag uiterlijk zondag 4 februari.

Meer informatie over de locaties en het programma volgt enkele weken van tevoren via de Stadskrant en de websites van de gemeente (www.delft.nl) en de gemeenteraad (ris.delft.nl).

Raadsleden kijken rond in Wippolder; een wijk vol verhalen

22 september 2023 – De gemeente mag wel wat sneller reageren als bewoners van de Wippolder iets te klagen of te melden hebben. Over zwerfvuil, afval naast de containers, hardrijders in de Schoemakerstraat, de hinderlijk geparkeerde fietsen op de stoep. Het zijn een paar zaken die de raadsleden op donderdag 21 september In de Wippolder meekregen tijdens hun Kijk in de Wijk. Een wijk waar genoeg te klagen valt, maar ook een wijk die vol verhalen zit over samen zijn, opkomen voor, elkaar opzoeken en helpen.

Dat bleek al onder het systeemplafond van het zaaltje in de Immanuelkerk. Voordat de raadsleden en bewoners in de nu en dan stromende regen beginnen aan de drie wandelroutes door de wijk vertelt de ondernemersvereniging over haar activiteiten om de Wippolder leuker te maken met de bikezac, flower piramides en social media. Of het wat minder Engels kan, vraagt een bewoner. De wijkregisseur van de gemeente praat over het verbeteren van de leefbaarheid. Ook de wijkagent houdt een praatje; u kent mij waarschijnlijk niet, ik ben nu 30 dagen hier aan het werk. Hij werkt 20 jaar bij de politie en wil zich de komende tijd zichtbaar maken in de Wippolder.

Een bewoner dicht over de kloof tussen burger en overheid, en geen tijd, en fijn dat u hier bent, om te eindigen met de wens om samen hier te leven in de polder met een wip. De Wippolder is verdeeld. Er woont rijk en arm, mensen die werken, niet (meer) werken of nog niet werken. De wijkverbinder van Delft voor Elkaar vertelt hoe ze helpt bij het opzetten van activiteiten. Het valt haar op dat de Wippolder anders is dan verwacht; een wijk met daarin heel veel kleine wijkjes. Heel apart.

Op weg naar cafetaria Shirley’s vallen de fietsen op. De straat staat er vol mee. De bewoner met de rollator laat zien hoe ze geen kant op kan en moet omlopen en ze laat de raadsleden merken hoeveel stoepen er zijn waar je niet af kunt om over te steken en wéér moet omlopen. Een eyeopener voor de raadsleden; in gewoon Nederlands een ogenopener.

Bij Shirley’s horen de raadsleden hoe het cafetaria fungeert als ontmoetingsplek én sociaal vangnet. De kerstviering was een groot succes, kerststukjes maken en een groot Halloweenfeest. De tieners van straat houden en meer sociale controle in de wijk, dat willen de vrijwilligers. Zoals het vroeger in de wijk was, toen mensen naar elkaar omkeken.

Naar elkaar omkijken in de wijk doen ook de zusters van Bethanië. In de pastorie van de Vredeskerk houden de drie nog vitale Dominicanessen de religiositeit in de wijk in stand. Ze ontvangen voornamelijk oudere kerkgangers op feestdagen en er is een groep die jarige parochieleden bezoekt als ze daar na hun 70e verjaardag behoefte aan hebben. Ook laten ze de Katholieke Bond voor Ouderen bingo’s draaien in de pastorie. Maar nooit met meer dan veertig mensen tegelijk; meer mag niet van de brandweer weten de zusters.  

Aan de andere kant van de wijk laat de TU zien hoe de verbinding met de wijk wordt gezocht. Het onderwijsgebouw Echo wordt bekeken en de Dreamhal en bij VTV de Wipmolen wordt verteld hoe die stichting mensen met een beperking vrijetijdsactiviteiten aanbiedt. De Belangenvereniging TU Noord vreest dat het parkje tussen de A13 en de Jan de Oudeweg moet wijken voor woningen. De bewoners willen dit stukje Wippolder groen houden. In het gelijknamige wijkcentrum staat de koffie klaar. En aan de Kloosterkade mag het ook wat groener vinden de bewoners van de Oostmolen.

Na even stilgestaan te hebben bij het onlangs onthulde coronamonument aan de Muyskenlaan vertelt een bewoner in de Mijnbouwstraat over het initiatief Groen?Doen! Bewoners wilden meer groen, dus kwam er meer groen. De Wippolder kan niet alleen nog groener, de stoepen kunnen ook breder. Naast het Thomashuis bijvoorbeeld. Dat voetpad vinden bewoners veel en veel te smal. Achter het Thomashuis hebben bewoners een parkje gemaakt van een deel van de parkeerplaats en in april van dit jaar beplantten ze boomspiegels.

De Wippolder heeft veel gezichten en is divers. Dat blijkt ook op het Proosdijpad waar langs de Schie recreanten soms voor overlast zorgen. De ene bewoner belt meteen de handhavers en de politie en de andere bewoner vraagt de zonaanbidders het wat rustig aan te doen. Ondertussen wurmt de andere groep raadsleden en bewoners zich naar achteren in de Goededoelenwinkel Jut & Jul. De winkel biedt alleen spullen aan die mensen hebben weggegeven. Het begon tweeënhalf jaar geleden na een reis naar Gambia. Iets moeten doen voor de mensen daar leidde tot de winkel die nu allerlei projecten in dat land steunt, van individuele hulp tot een voetbalschool die speelt in geschonken shirtjes van FC Twente. Nee, niet onder die naam. Nero Gambia heet het team.

Een stapel foto’s komt tevoorschijn en elke foto heeft een verhaal. Hoe de twee winkelvrouwen tot tranen toe geroerd zijn, hoe Gambia als hun thuis voelt en hoe de consulator een goeie vriend is geworden. Ze doen het niet voor de veren. Als er iemand die veren verdiend zijn het de mensen die hier in de winkel iets kopen. Soms geven we het gewoon weg. Hoeven ze niks te betalen. Die jongen bijvoorbeeld die door zijn ouders op straat was gezet, omdat hij uit de kast was gekomen. Hij had niks meer. Neem maar mee. Kost niks. En als mensen meer willen betalen dan wat iets waard is zeggen we dat ook. Maar als ze dan zeggen het is voor het goede doel, is het ook goed, vertellen ze.

Op de terugweg naar de Immanuelkerk wordt in de Julianalaan door de Stichting Herinneringsstenen Delft stil gestaan bij de struikelstenen die er liggen op de plek waar een Joodse familie woonde die na de oorlog niet meer terugkwam in de Wippolder. De stichting houdt de herinnering levend. En met veel handgebaren legt een bewoner op de splitsing Van Oldenbarneveltstraat en Delfgauwseweg uit hoe onoverzichtelijk het daar is voor weggebruikers. Wijkbewoners durven er niet de wijk uit, zo gevaarlijk is het er. Ze wijst naar links en rechts en springt opzij voor een fiets. Het is donker en het regent. Het zicht is nog minder. De raadsleden weten ervan. Ze had er ook een brief aan de raad over geschreven. De gemeente moet er wat aan doen, vindt ze.

In de kerk praten raadsleden en bewoners na en wordt geconcludeerd dat in de Wippolder de kracht van de samenleving is te zien. Zeker, er zijn ook problemen, maar bewoners barsten van de ideeën en initiatieven. De raad heeft zich laten informeren en gaat ermee aan de slag en de deelnemers aan het wijkbezoek worden op de hoogte gehouden. Wordt vervolgd.

Kijk in de wijk: Wippolder

17 september 2023 – Delftse gemeenteraadsleden komen op donderdag 21 september naar de Wippolder voor een wijkbezoek. Tijdens dit bezoek wandelen zij samen met wijkbewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk langs diverse plekken waar men elkaar kan ontmoeten, plekken waar iets aan de hand is en plekken die speciaal, of juist heel gewoon zijn voor de Wippolder.

U bent van harte uitgenodigd om tussen 17.00 en 21.30 uur met het programma mee te doen. Wilt u iets kwijt over uw wijk, heeft u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meldt u zich dan aan via griffie@delft.nl. Dit kan tot en met dinsdag 19 september.

Programma

Het programma begint en eindigt in de Immanuëlkerk aan de Schoemakerstraat 1 en ziet er als volgt uit:
17.00 Inloop en kennismaking
17.30 Introductie met een maaltijd
18.30 Start wandelroutes door de wijk
20.30 Terugkomst en bespreking opbrengst
21.00 Plenaire afsluiting
21.30 Borrel

Routes

Route A:
Cafetaria Shirley’s
Zusters van Bethanië
Goededoelenwinkel Jut & Jul

Route B:
TU Delft
VTV de Wipmolen
Wijkcentrum Wippolder

Route C:
Bewonersinitiatief Groen? Doen!
Buurtcentrum Onder de Schie
Coronamonument

Kijk in de wijk: ‘Het is belangrijk om een wijk regelmatig onder de loep te nemen’

10 september 2023 – Delftse gemeenteraadsleden komen op donderdag 21 september tussen 17.30 en 21.30 uur naar de Wippolder voor een wijkbezoek. Tijdens dit bezoek wandelen zij samen met wijkbewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk langs diverse plekken waar men elkaar kan ontmoeten, plekken waar iets aan de hand is en plekken die speciaal of juist heel gewoon zijn voor de Wippolder.

Raadslid Bert van der Woerd (ChristenUnie) en Eva Brussaard (Volt) staken vol enthousiasme direct hun hand op toen de vraag kwam wie het wijkbezoek aan de Wippolder wilde organiseren. Van der Woerd (66) woonde namelijk tijdens zijn studie restauratie-architectuur aan de faculteit Bouwkunde op kamers bij een hospita aan de Professor Oudemansstraat en kent nog steeds mensen uit de wijk. Hij woont nu in Voorhof en is al meer dan 25 jaar zelf hospita. “Echt heel leuk, een student in huis.”

Brussaard (30) woont sinds drie jaar in de Wippolder. “Mijn man komt oorspronkelijk uit Nootdorp en ik woonde in Leiden waar ik Kunstgeschiedenis studeerde. Delft was een plek waar we ons allebei thuis voelden. We hebben destijds bewust voor de Wippolder gekozen. Dicht bij de binnenstad én de Delftse Hout. Ideaal.”

Raadslid Bert van der Woerd (ChristenUnie) en Eva Brussaard (Volt) staken vol enthousiasme direct hun hand op toen de vraag kwam wie het wijkbezoek aan de Wippolder wilde organiseren. (FOTO:ERWIN DIJKGRAAF)

Vele gezichten

De twee omschrijven de wijk als een plek waar iedereen woont. Of je nu bouwvakker of professor bent. En een huurhuis in de sociale sector kan zomaar naast of in de buurt van een koophuis van een miljoen staan. En dan is er nog de grote bewoner van de wijk: de Technische Universiteit Delft met haar vele studenten. Ze hopen dan ook dat ze al die verschillende mensen tegenkomen. En welllicht ook bewoners van het Frisoplein waar ze voor deze speciale gelegenheid samen op de foto staan.

Van der Woerd: “We staan hier bij de buste van Hendrik Zwang, een van de oprichters van Volkshuisvesting, de woningbouwvereniging uit 1916, nu Woonbron. Het pleintje laat zien wat het stadsbestuur van toen wilde met de Wippolder. Woningen bouwen met voldoende aandacht voor groen waar kinderen superveilig konden spelen. Brussaard: “De meeste woningen staan er nog steeds. Je ziet dat dit deel van de wijk nu door de wooncorporatie en door bewoners wordt opgeknapt, dat mensen overal groen proberen toe te voegen. Dat is mooi om te zien.”

Enthousiast

De twee zien dat er mooie dingen gebeuren en vinden het leuk om dat te laten zien. Brussaard: “Niet iedereen heeft hetzelfde plaatje van de wijk in zijn hoofd. We nemen de mensen daarom mee naar bijvoorbeeld het buurthuis. We gaan ook naar sportschool Jan Koster en in gesprek met een buurtsportcoach. Ze kunnen ons en de andere raadsleden precies vertellen wat er in de wijk gebeurt.”

Van der Woerd: “Zulke gesprekken zijn belangrijk, want als raadslid kun je niet elke dag in de wijk zijn. Er gaat veel tijd in het raadswerk zitten. Het is bijna een fulltimebaan, náást je eigen baan. Het is niet eenvoudig om eens gewoon een wijk in te lopen om te zien en te horen wat er speelt. Door dit soort bezoeken kunnen we toch regelmatig een wijk onder de loep nemen.”

Doe mee
U bent van harte uitgenodigd om tussen 17.00 en 21.30 uur met het programma mee te doen. Wilt u iets kwijt over uw wijk, heeft u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meldt u zich dan aan via griffie@delft.nl. Dit kan tot en met dinsdag 19 september.

Aan de slag

Brussaard: “Ook nu horen we graag de mooie verhalen van bewoners en ondernemers over de wijk. En uiteraard horen we ook graag wat er beter kan. Want ja, op sommige plekken in de wijk is er sprake van overlast van studenten. Daar moeten we samen op een goede manier uit zien te komen. We gaan tijdens het bezoek bijvoorbeeld ook langs bij bewoners die bij het Rijn-Schiekanaal wonen. Zij hebben ons uitgenodigd en hebben last van de recreatie die in de zomer langs het kanaal plaatsvindt.” “Voor ons is het belangrijk dat we deze signalen horen. Wat we horen en zien, schrijven we op in een verslag. Daarmee kunnen we als gemeenteraad aan de slag. We kunnen als raadslid bijvoorbeeld de wethouder of de burgemeester aan de tand voelen of vragen om actie te ondernemen.”

Wijkbudgetten

Van der Woerd: “Ik ben lid van de commissie Ruimte en Verkeer. Ik ga ook met name letten op de verkeersveiligheid in de wijk. De Delfgauwseweg bijvoorbeeld is een toegangsweg naar en van de A13. Er rijdt veel vrachtverkeer van kwekers en tuinders uit Pijnacker. Dat zou sowieso een stuk minder moeten zijn. Daar is al een oplossing voor, want dit verkeer kan ook de andere kant op. Dat kan via de Komkommerweg tussen Delfgauw en Pijnacker. Die komt uit op de N470. Alleen de chauffeurs weten het blijkbaar nog niet. Moeten we snel oplossen, vind ik.”

Brussaard: “Je kunt tijdens zo’n bezoek ook je eigen ideeën toetsen. Ik ben, als lid van de commissie Economie, Financiën en Bestuur, benieuwd wat bewoners vinden van het idee van wijkbudgetten. Daarmee kunnen ze voor een deel zelf besluiten wat er moet gebeuren met geld dat voor de wijk is bestemd. Er zijn in Nederland al experimenten mee. Wie weet kan dat ook in Delft.”

Aankaarten en beoordelen

Ze hopen aan het einde van de avond met een vracht vol informatie en indrukken naar huis te gaan.” Van der Woerd: “De gemeenteraad vraagt met dit wijkbezoek om input van bewoners en ondernemers. Dan moeten we er óók iets mee doen. We zeggen niet dat we kant-en-klare oplossingen hebben voor de dingen die nu nog niet goed gaan. We kunnen ze wel aankaarten bij het college van B&W, zodat er iets aan gedaan kan worden. Bovendien kunnen we met informatie uit de wijk bestaand beleid beter beoordelen.”

De twee zien het bezoek aan de Wippolder ook als dé gelegenheid om met bewoners of ondernemers informeel te kunnen spreken. Brussaard: “Voor bewoners is een gesprek in je eigen wijk veel fijner dan bijvoorbeeld inspreken bij een commissievergadering. Bovendien: als je op 21 september meeloopt, kan het gebeuren dat je een buurtgenoot ziet met misschien wel dezelfde interesses. Voordat je het weet, sta je samen iets voor de wijk te doen. Als dat gebeurt, is de avond geslaagd. En dat is het ook als er net zoveel bewoners komen als er raadsleden zijn. We rekenen dus op minimaal 39 Wippoldernaren!”

Kijk in de wijk: Wippolder

26 juni 2023 – Leden van de Delftse gemeenteraad brengen een bezoek aan Wippolder. Wijkbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de wijk zijn van harte uitgenodigd mee te wandelen of fietsen.

Wilt u iets kwijt over uw wijk, hebt u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u aan via griffie@delft.nl. Wilt u iets specifieks laten zien of bespreken? Dan horen wij dat graag uiterlijk zondag 2 juli.

Meer informatie over de locaties en het programma volgt enkele weken van tevoren via de Stadskrant en de websites van de gemeente en de gemeenteraad.