(UPDATE) Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

3 april 2024 – Delftse gemeenteraadsleden komen op dinsdag 9 april naar Voordijkshoorn voor een wijkbezoek. Tijdens dit bezoek wandelen en fietsen zij samen met wijkbewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk langs diverse plekken: plekken waar ontmoeting plaatsvindt, plekken waar iets aan de hand is of was en plekken die heel speciaal of juist heel gewoon zijn voor Voordijkshoorn.

Foto: Alyssa van Heyst

U bent van harte uitgenodigd om tussen 17:00 en 22:00 uur met het programma mee te doen. Wilt u iets kwijt over uw wijk, heeft u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u dan aan via griffie@delft.nl. Dit kan tot en met zondag 7 april.

Programma

Het wijkbezoek begint en eindigt bij wijkcentrum de Parel aan de van Beresteynstraat 99.

Het programma ziet er als volgt uit:

17:00 uur                      Inloop bij wijkcentrum de Parel

17:30 uur                      Start programma (met gelijktijdig een maaltijd):

 • Opening door raadslid Julian Gommers en commissielid Soraida Janssen
 • Introductie door Joyce Hendriks van wijkcentrum de Parel
 • Introductie door wijkagent Ivo van Prehn
 • Introductie door wijkregisseur Rob Tupan
 • Introductie door stadsbouwmeester Tako Postma
 • Toelichting op Doel Delfland door Simon Hoep

18:15 uur                      Indeling in routes en kennismaking

18:30 uur                      Start routes

20:30 uur                      Terugkomst bij wijkcentrum de Parel en bespreken opbrengst van de routes

21:00 uur                      Gezamenlijke afsluiting

21:30 uur                      Borrel

Routes

Na een gezamenlijke aftrap splitsen de deelnemers op in drie groepen die verschillende routes door de wijk afleggen. Er zijn routes van verschillende lengtes, en één van de routes wordt met de fiets afgelegd.

Route A – fietsroute

 • Stichting Westerpop (Stanislas terrein)
 • Stichting POP Oefenruimten
 • Buurtinitiatief Groene Molen
 • Hockey- en Tennisclub Ring Pass
 • Appartementencomplex EcoDUS

Route B – wandelroute

 • ondernemers van Foreestweg
 • Apostolisch Genootschap en Wereldparels
 • Waterwoningen
 • Hof van Delftpark
 • Het Buurtkippenhok

Route C – wandelroute

 • van Foreestplein: Sportbox en buurtsportcoach
 • Buurtinitiatief Fantastisch Foreest
 • Woonvereniging Nevel Nemas
 • Gemiva – woonlocatie Smaragd
 • Basisschool de Schatkaart
 • Flatcoach van Schuijlenburchstraat/van Alkemadestraat