Kijk in de wijk: Voordijkshoorn heeft veel gezichten

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn heeft veel gezichten

10 april 2024 – Het mag op de stenige plekken wel wat groener, de activiteiten in de wijk mogen bekender worden en eenrichtingsverkeer zou het in sommige smalle straten een stuk veiliger maken. Het zijn een paar ideeën van bewoners die raads- en commissieleden op dinsdag 9 april meekregen tijdens Kijk in de wijk. Deze keer in Voordijkshoorn.

Er werd niet alleen gekeken, er werd vooral ook veel gesproken, door bewoners, ondernemers en actievelingen die zich inzetten voor de wijk. In het bomvolle zaaltje van wijkcentrum De Parel, onder in de Vermeertoren vertelt de wijkregisseur dat de gemeente vorig jaar weer is gestart met de wijkregie. Een paar uur per week.

De bewoners komen naar hem toe met ideeën en wensen en de wijkregisseur ondersteunt. De wijkverbinder van Delft voor Elkaar legt uit hoe ze bewoners activeert in een wijk met veel gezichten. Op de tafels liggen folders van Doel Delfland. In de Van Adrichemstraat en Van Groenewegenstraat kan iedereen bij Doel Delfland binnenlopen voor activiteiten, dagbesteding, extra zorg of een maaltijd.

Seniorenhonk

In wijkcentrum De Parel gebeurt veel; activiteiten voor kinderen, samen eten. Buurtinitiatief Fantastisch Foreest zet veel op touw; Fantastisch Frozen met een ijsbaantje op het Foreestplein, politiekids, de Berenclub, burendag en vanaf 3 mei in het gezondheidscentrum in de Vermeertoren een seniorenhonk, waar ouderen terecht kunnen voor koffie, een luisterend oor en dingen doen waar ze zin in hebben. Waarom weten we dat niet? vraagt een van de bewoners in het zaaltje. Hij vraagt om een wijkblad, een wijkkrant. Daar wordt aan gewerkt, klinkt het.

Het praatje van de stadsbouwmeester wordt door een andere bewoner onderbroken. Hij wijst naar buiten, naar de Van Beresteynstraat. Let ook op de bomen, waarschuwt de bewoner. De stadsbouwmeester knikt. Hij kent de bomen. Die staan op omvallen, verzekert de bewoner hem, terwijl de stormachtige wind tegen de Vermeertoren beukt en er nog wat natgeregende raadsleden binnendruppelen. De Parel is het startpunt voor Kijk in de wijk.

Foreestplein

Langs twee wandelroutes en een fietsroute gaat iedereen de wijk in. Van de naoorlogse Kuyperwijk tot de nieuwbouw in de Harnaschpolder. Daartussen de Ecoduswijk met laagbouw uit de jaren ’90. En de Hoornse Hof van voor en na 2000. De horecaondernemer op het Foreestplein wil zijn familierestaurant het liefst verplaatsen en uitbreiden. Om zo meer aansluiting met het winkelcentrum te krijgen, vertelt hij, terwijl hij naar het zebrapad kijkt. Dat duurde twee jaar voordat het er lag. De supermarktondernemer wijst op de verkeersdrukte op en rond het plein. Voor zijn winkel wordt vooral geparkeerd door autobezitters die in de Hof van Delft moeten zijn. Daar moet betaald worden. Voor de supermarkt en in de rest van Voordijkshoorn is het parkeren gratis. De verkeersdrukte is groot. Ook op het plein. Wat de ondernemers betreft, zou eenrichtingsverkeer een hoop verkeersgedoe oplossen.

Smalle straten

Ook op andere plekken in de wijk klinkt de roep om eenrichtingsverkeer. De smalle straten staan vol auto’s. Er wordt gewezen op onoverzichtelijke situaties. Gevaarlijk voor fietsers en dat geldt niet alleen in het oude deel van de wijk. Ook bij de nieuwbouw aan de Glaskloksingel is het uitkijken geblazen, vertelt de bewoner die een fietser ‘in’ haar auto kreeg. De drempels liggen er op onlogische plekken. De uitritten van de woonerven zijn onoverzichtelijk en de fietsende jongen reed kijkend op zijn telefoon zo ‘in’ haar auto. De fietser was erg geschrokken en de auto had wat krassen, maar die is toch al oud, en de bruggen vertelt ze zijn prachtig, maar die leuningen belemmeren het uitzicht ook.

Groener

Op het Stanislas-terrein spreekt de organisator van Westerpop de wens uit dat de gemeente met een soort garantstelling komt voor het geval dat het tweejaarlijkse festival een keer niet kan doorgaan door extreem weer.  Bij de Stichting Pop Oefenruimten Delft wordt een kijkje genomen waar bands en muzikanten kunnen oefenen zonder burengerucht te veroorzaken en buurtinitiatief Groene Molen laat zien hoe de buurt groener en duurzamer gemaakt wordt.

Compassie

De buurtsportcoach is blij met het initiatief van de Lions Club om sportboxen aan te schaffen, waar op het plein de sportattributen in kunnen worden opgeslagen. Scheelt een hoop gesjouw met sportspullen. Bij het Apostolisch Genootschap wordt vol trots vertelt over de ruimte die wordt geboden voor bezinning en samenzijn en gesprekken over levensvragen. Het genootschap zegt op die manier te willen bijdragen aan een duurzame wereld waar mensen met compassie en solidair samenleven.

Nevel Nemas

Samenleven wordt ook gedaan aan de Tuindersvaart bij Nevel Nemas.  In deze woongemeenschap voor 55-plussers delen 45 bewoners in 34 woningen al ruim tien jaar lief en leed met elkaar. In hetzelfde complex is de Smaragd gevestigd. Daar wonen mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Ze krijgen hulp van beroepskrachten. Overlast door jongeren in de buurt en op het schoolplein van De Schatkaart hebben de aandacht van de buurtsportcoaches en de wijkagent.

Ruimtegebrek

De flatcoach van Vidomes in de Schuijlenburchstraat en Van Alkemadestraat licht toe hoe de flatcoaches bewoners helpen door wonen, zorg en welzijn te verbinden. Ook bewoners van de Van Alkemadestraat pleiten voor eenrichtingverkeer om onder meer de oversteek naar de speeltuin veiliger te maken. Aan de andere kant van de wijk wijst de voorzitter van Hockey- en Tennisclub Ring Pass op de centrale functie van zijn vereniging voor Delft en op het ruimtegebrek van de club. Het sportterrein werd in 1990 gebouwd voor 600 leden. De club telt inmiddels 1400 leden en die delen nog steeds twee kleedkamers en twee toiletten. Hoge nood dus bij Ring Pass.

Onderweg naar de Van Blommesteinstraat wijst een bewoner op de flats in de Meermanstraat. Ze verbaast zich dat die gesloopt gaan worden. Tenminste dat gerucht gaat. Dat zou al voor het einde van dit jaar moeten gebeuren. De flatbewoners zijn al aan het verkassen en dat gaat volgens de stadsbouwmeester in een verrassend snel tempo. Zonde, zegt de wijkbewoner, zou een mooie plek zijn voor iedereen die dringend woonruimte nodig; jongeren, woningzoekenden, asielzoekers, statushouders en daklozen.

Binnentuin

In de Van Blommesteinstraat is de historische binnentuin zelfs voor echte Delvenaren een verrassing. Nooit geweten dat hier zo’n prachtige tuin is en ik woon hier twee straten verderop, zegt een bewoner. De tuin is prachtig vertelt een bewoner van het complex maar er zijn ook zorgen. Over de aflopende erfpacht die het bijna onmogelijk maakt voor kopers om een hypotheek te krijgen en over de bereikbaarheid van de woningen. Het gebeurt nogal eens, vertelt een bewoner, dat er busjes worden geparkeerd die de doorgang voor scootmobielen en fietsers versperren. Een paaltje, liefst vandaag nog, zou een hoop hinder kunnen voorkomen, stelt ze voor.

Buurtkippenhok

De raads- en commissieleden nemen het mee. Op weg naar de laatste stop. In het inmiddels donkere Hof van Delftpark. In het Buurtkippenhok zitten de kippen inmiddels op stok. Het kippenhok is een initiatief van cateringbedrijf Firma van Buiten. Bij de Firma werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de deelnemers krijgen begeleiding en een veilige werk- of stage-omgeving. Samen met vrijwilligers uit de buurt verzorgen de deelnemers de kippen en rapen ze de eitjes die vanuit kastjes worden verkocht. Een van de vrijwilligers vertelt enthousiast over de kippen, de deelnemers aan de dagbesteding en bezoekers die hij soms een kip in hun handen duwt. Als civiel ingenieur werkte hij over de hele wereld maar in het kippenhok heeft hij geleerd op tijd te komen. Zelfs als ik vijf minuten te laat ben, krijg ik dat te horen. Hij lacht. Het Buurtkippenhok verbindt de buurt en brengt kippen en mensen samen.

Terug in wijkcentrum De Parel maken de raads- en commissieleden de balans op. Voordijkshoorn blijkt een wijk te zijn die vol zit met verrassingen, ambities en initiatieven die hier en daar wel wat steun kunnen gebruiken.

Deze week Kijk in de wijk en tweemaal Economie, Financiën en Bestuur

8 april – Er komen drukke weken aan voor de leden van de gemeenteraad en voor de leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De raadsleden gaan op dinsdag 9 april op bezoek in Voordijkshoorn en de commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt naast de reguliere vergadering op donderdag 11 april, een extra vergadering op woensdag 10 april.

Onder de noemer van Kijk in de Wijk neemt de raad aanstaande dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur een kijkje in Voordijkshoorn. Langs diverse routes staan ontmoetingen met bewoners gepland om de raadsleden bij te praten over het reilen en zeilen in de wijk. Het programma is voor een groot deel samengesteld met bewoners die de afgelopen weken konden laten weten, waarover ze in gesprek willen met de raadsleden.

Programma Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op woensdag 10 april, vanaf 20.30 uur, een extra vergadering over het terrassen- en terrasbotenbeleid. In samenhang met dit onderwerp bespreekt de commissie ook het voorstel Verordening Openbaar Gemeentewater Delft 2024. Die nieuwe verordening is nodig om het voorgestelde terrasbotenbeleid uit te kunnen voeren.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 10 april

Een dag later, op donderdag 11 april, bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur vanaf 19.30 uur onder meer de voorstellen Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening, Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Belasting Groep en Toekomstvisie religieus erfgoed Delft.

De gemeentesecretaris komt de commissie bijpraten over de personele ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie van Delft. Verder overlegt de commissie over het door het college opgestelde Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur 11 april

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

(UPDATE) Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

3 april 2024 – Delftse gemeenteraadsleden komen op dinsdag 9 april naar Voordijkshoorn voor een wijkbezoek. Tijdens dit bezoek wandelen en fietsen zij samen met wijkbewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk langs diverse plekken: plekken waar ontmoeting plaatsvindt, plekken waar iets aan de hand is of was en plekken die heel speciaal of juist heel gewoon zijn voor Voordijkshoorn.

Foto: Alyssa van Heyst

U bent van harte uitgenodigd om tussen 17:00 en 22:00 uur met het programma mee te doen. Wilt u iets kwijt over uw wijk, heeft u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u dan aan via griffie@delft.nl. Dit kan tot en met zondag 7 april.

Programma

Het wijkbezoek begint en eindigt bij wijkcentrum de Parel aan de van Beresteynstraat 99.

Het programma ziet er als volgt uit:

17:00 uur                      Inloop bij wijkcentrum de Parel

17:30 uur                      Start programma (met gelijktijdig een maaltijd):

 • Opening door raadslid Julian Gommers en commissielid Soraida Janssen
 • Introductie door Joyce Hendriks van wijkcentrum de Parel
 • Introductie door wijkagent Ivo van Prehn
 • Introductie door wijkregisseur Rob Tupan
 • Introductie door stadsbouwmeester Tako Postma
 • Toelichting op Doel Delfland door Simon Hoep

18:15 uur                      Indeling in routes en kennismaking

18:30 uur                      Start routes

20:30 uur                      Terugkomst bij wijkcentrum de Parel en bespreken opbrengst van de routes

21:00 uur                      Gezamenlijke afsluiting

21:30 uur                      Borrel

Routes

Na een gezamenlijke aftrap splitsen de deelnemers op in drie groepen die verschillende routes door de wijk afleggen. Er zijn routes van verschillende lengtes, en één van de routes wordt met de fiets afgelegd.

Route A – fietsroute

 • Stichting Westerpop (Stanislas terrein)
 • Stichting POP Oefenruimten
 • Buurtinitiatief Groene Molen
 • Hockey- en Tennisclub Ring Pass
 • Appartementencomplex EcoDUS

Route B – wandelroute

 • ondernemers van Foreestweg
 • Apostolisch Genootschap en Wereldparels
 • Waterwoningen
 • Hof van Delftpark
 • Het Buurtkippenhok

Route C – wandelroute

 • van Foreestplein: Sportbox en buurtsportcoach
 • Buurtinitiatief Fantastisch Foreest
 • Woonvereniging Nevel Nemas
 • Gemiva – woonlocatie Smaragd
 • Basisschool de Schatkaart
 • Flatcoach van Schuijlenburchstraat/van Alkemadestraat

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

23 maart 2024 – Leden van de gemeenteraad van Delft brengen op dinsdag 9 april een bezoek aan de wijk Voordijkshoorn. Tijdens dit bezoek wandelen of fietsen raadsleden langs kenmerkende plekken in Voordijkshoorn. Ook gaan zij met bewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk in gesprek.

Foto: Alyssa van Heyst

PvdA-commissielid Marc van Pelt en CDA-fractievoorzitter Frank Visser hebben zin in het bezoek aan de wijk Voordijkshoorn. De kans om met collega-raadsleden ongedwongen en informeel met bewoners en ondernemers uit de wijk in gesprek te gaan, laten ze zich niet ontnemen. En dat is goed, vinden ze. Want de stad bestuur je niet alleen vanuit het stadhuis, vertellen ze in de Stadskrant.

Frank Visser (links) en Marc van Pelt bij de fiets- en voetgangerstunnel onder de Prinses Beatrixlaan door, een belangrijke toegangspoort tot de wijk Voordijkshoorn. “Deze plek was tot enige tijd geleden onderwerp van gesprek voor wat betreft een veilige verkeerssituatie”, aldus Visser en Van Pelt. “En de kraan op de foto laat zien dat er werkzaamheden zijn in het kader van de energietransitie.” Foto: Erwin Dijkgraaf

U bent van harte uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan uiterlijk tot en met zondag 7 april. Meer informatie over de locaties en het programma volgt later in de Stadskrant, via de website van de gemeenteraad en de website van de gemeente.

Kijk in de wijk: Voordijkshoorn

Leden van de Delftse gemeenteraad brengen op dinsdag 9 april een bezoek aan Voordijkshoorn. Wijkbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de wijk zijn van harte uitgenodigd mee te wandelen of fietsen.

Wilt u iets kwijt over uw wijk, hebt u wensen of ideeën die u met de raadsleden wilt delen? Meld u aan via griffie@delft.nl. Wilt u iets specifieks laten zien of bespreken? Dan horen wij dat graag uiterlijk zondag 4 februari.

Meer informatie over de locaties en het programma volgt enkele weken van tevoren via de Stadskrant en de websites van de gemeente (www.delft.nl) en de gemeenteraad (ris.delft.nl).