Gemeenteraad

 • Raad neemt rekenkamerrapport deels over
  30 januari 2015 – In de raadsvergadering op donderdag 29 januari heeft een ruime meerderheid van de fracties besloten om via een amendement van onder meer GroenLinks in te stemmen met een rapport van de Delftse Rekenkamer over het bezuinigingsproces van de afgelopen jaren.
 • Nieuwe raadsgriffier voorgedragen
  28 januari 2015 – Raymond Jeene is voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Delft. De gemeenteraad wordt op donderdag 29 januari gevraagd in te stemmen met de benoeming. 
 • Gemeenteraad buigt zich over toezicht
  26 januari 2015 – In de raadsvergadering op donderdag 29 januari wordt onder meer het preventief toezicht op de financiën van de gemeente door de provincie besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.
 • Meerderheid accepteert verlies op grondverkoop
  21 januari 2015 – Een ruime meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft in de overlegvergadering op dinsdag 20 januari positief geadviseerd over de grondverkoop in Harnaschpolder aan Verwelius Projectontwikkeling. De opbrengst voor de gemeente ligt onder de geraamde opbrengst in de grondexploitatie. 
 • Commissie buigt zich over versnelde bouwprocedure
  19 januari 2015 - In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt dinsdag 20 januari het voorstel besproken om op de herontwikkeling van de AH-supermarkt aan de Martinus Nijhofflaan de coördinatieregeling toe te passen.