Gemeenteraad

 • De gemeenteraad is op zomerreces
  19 juli 2014 – De gemeenteraad van Delft is tot maandag 1 september op reces.
 • Raad stelt jaarstukken en kaderbrief vast
  11 juli 2014 – De gemeenteraad is in de raadsvergadering op donderdag 10 juli unaniem akkoord gegaan met de Jaarstukken 2013 en een ruime meerderheid van de raad stemde in met de Kaderbrief 2014-2018.
 • Laatste raadsvergadering heeft volle agenda
  7 juli 2014 - De gemeenteraad staat in de laatste vergadering voor het zomerreces op donderdag 10 juli een volle agenda te wachten. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.
 • Commissie is positief over jaarstukken 2013
  4 juli 2014 – De commissie Algemeen heeft in de overlegvergadering op donderdag 3 juli 2014 met de nodige kanttekeningen en aankondigingen van amendementen overwegend positief aan de raad geadviseerd over de jaarstukken 2013, het meerjarenprogramma grondontwikkeling 2014-2017 en de adviezen van de commissie Rekening en Audit.
 • Aangifte na schending geheimhouding
  2 juli 2014  - Commissievoorzitter Pieter Stienstra heeft woensdag 2 juli aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Aad Meuleman van Stadsbelangen.