Gemeenteraad

 • Frank van Vliet treedt terug als voorzitter
  23 april 2015 - Frank van Vliet heeft woensdag 22 april bekendgemaakt dat hij terugtreedt als voorzitter van de begeleidingscommissie van het raadsonderzoek naar grote projecten. Hij blijft aan als lid van de commissie. 
 • Commissies houden extra overlegvergaderingen
  23 april 2015 – Vanwege hun volle agenda’s houden de commissie Sociaal Domein en de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 28 april een extra overlegvergadering.
 • Sebastiaansbrug blijft voor discussie zorgen
  22 april 2014 – De fracties van PvdA, Stadsbelangen, CDA en SP hebben in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 21 april hun ongenoegen geuit over het voornemen van het college om in een onafhankelijk onderzoek drie oplossingen te laten bekijken om de Sebastiaansbrug te vernieuwen.
 • Commissie buigt zich over tram, brug en Spoorzone
  20 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt op dinsdag 21 april onder meer de voortgang van de Sebastiaansbrug en de aanleg van tramlijn 19 besproken.
 • Commissie maakt brief aan provincie concreter
  17 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben de fracties donderdag 16 april uitgebreid gesproken over de inhoud van de brief, die de raad naar de provincie gaat sturen als reactie op de toezichtbrief. Die inhoud is op sommige punten aangescherpt.