Gemeenteraad

 • Commissie positief kritisch over najaarsrapportage
  9 oktober 2015 - De leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben donderdag 8 oktober op vragende, waarderende en soms kritische toon met het college van b en w gesproken over de Najaarsrapportage 2015.
 • Kritische geluiden over dure werkplekken
  7 oktober 2015 – Diverse fracties hebben zich op dinsdag 6 oktober in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen kritisch uitgelaten over de exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor. De kosten per werkplek pakken in verhouding duurder uit dan waar de raadsmeerderheid bij het aannemen van de motie Huisvestingslasten vorig jaar om had gevraagd.
 • Extra vergadering Economie, Financiën en Bestuur
  6 oktober 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op donderdag 8 oktober vanaf 20.00 uur een extra overlegvergadering om de Najaarsrapportage 2015 te behandelen.
 • Commissie bespreekt verkoop Armamentarium
  5 oktober 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt op dinsdag 6 oktober onder meer de verkoop van het Armamentarium besproken. Het college heeft hierover een brief naar de raad gestuurd.
 • Commissie praat uitvoerig over kenniseconomie
  2 oktober 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 1 oktober 2015 een bijna drie uur durend debat gehouden over de nota Economische strategie van Delft. Het debat werd ook gevoed door de discussienota Het kan nog slimmer die het CDA had opgesteld.