Gemeenteraad

 • Kritische noten over onderzoek Prinsenhof
  20 januari 2017 – In het debat over het onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen die Museum Prinsenhof Delft vorig jaar met spoed moest nemen om het schilderij Het Straatje van Vermeer in Delft te kunnen exposeren, zijn op donderdag 19 januari in de commissie Economie, Financiën en Bestuur kritische noten gekraakt.
 • Eindrapport Grote Projecten aangeboden
  19 januari 2017  - De Delftse onderzoekscommissie Grote Projecten (Spoorzone, Harnaschpolder, Sebastiaansbrug) fase 2 heeft op donderdag 19 januari 2017 haar eindrapport gepresenteerd.
 • Brede steun voor privatisering Kerkpolder
  18 januari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen heeft een ruime meerderheid van de fracties op dinsdag 17 januari de raad geadviseerd om akkoord te gaan met de verzelfstandiging van zwembad Kerkpolder.
 • Commissie behandelt onderzoek Prinsenhof
  17 januari 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 19 januari onder meer het onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen in Museum Prinsenhof Delft besproken.
 • Presentatie eindrapport Grote Projecten
  16 januari 2017  - De Delftse onderzoekscommissie Grote Projecten (Spoorzone, Harnaschpolder, Sebastiaansbrug) fase 2 presenteert op donderdag 19 januari 2017 om 19.30 uur haar eindrapport.