Gemeenteraad

 • Energieambities leiden tot uitvoerig debat
  22 september 2017 – Delft is er nog lang niet als het gaat om de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 Energieneutraal 2050. In een uitvoerig debat tijdens de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 september beaamde wethouder Stephan Brandligt dat de gemeente Delft nog een lange weg heeft te gaan om alle energieambities uit dit programma te halen.
 • Positieve reacties op bouwplan Van Arskerk
  20 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 19 september door een meerderheid van de fracties overwegend positief gereageerd op het plan van de Sint Ursula Parochie en de Stichting Heelweg om de Van Arskerk deels te slopen en te vervangen door woningbouw.
 • Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden
  12 september 2017 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft de volle agenda van de overlegvergadering verdeeld over dinsdag 19 en donderdag 21 september.
 • Commissie wil vinger aan pols houden in stationsgebied
  8 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt beloofd dat over twee jaar een, in principe, afrondend onderzoek wordt gedaan naar de veiligheidsbeleving van bezoekers op en rond het stationsgebied. Diverse fracties drongen daar bij de portefeuillehouder op aan, omdat ze het nog te vroeg vinden om na de meting van dit jaar het station en omgeving te beschouwen als een regulier gebied.  
 • Inkoopplan Jeugdhulp – Wmo roept veel vragen op
  6 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen heeft het voorstel Inkoopplan Jeugdhulp - Wmo Delft 2018 geleid tot veel vragen van fracties aan het college.