Gemeenteraad

 • Raad buigt zich over diverse voorstellen
  20 maart 2017 - In de raadsvergadering op donderdag 23 maart wordt onder meer het voorstel van het college over de Woonvisie Woningmarkt Haaglanden 2017-2021 besproken. Het is een van de drie voorstellen die op de bespreekagenda van de raad staan.
 • Uitstel voor Kruisstraat Delft BV leidt tot veel vragen
  15 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben de fracties op dinsdag 14 maart lang stilgestaan bij het uitstel dat door het college is verleend aan ontwikkelaar Kruisstraat Delft BV om binnen drie weken het alternatieve bouwplan voor een supermarkt te presenteren dat voldoet aan de afspraken die daar vorig jaar over zijn gemaakt.
 • Commissie buigt zich over Kruisstraat 71
  13 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer staat op dinsdag 14 maart het laden en lossen bij Kruisstraat 71 en het onderzoek naar het proces rond de grondverkoop en het bouwplan voor een supermarkt op deze locatie op de agenda. 
 • Regionale woonvisie valt in goede aarde
  8 maart 2017 – Een meerderheid van de fracties heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen positief gereageerd op de regionale woonvisie van negen gemeenten, waaronder Delft, in de regio Haaglanden. 
 • Overlegvergadering commissie EFB vervalt
  7 maart 2017 – De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur die voor donderdag  9 maart op de agenda stond, gaat niet door.