Gemeenteraad

 • Bezuinigingen centraal in beschouwingen
  28 november 2014 – Bijna alle fracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 27 november blijk gegeven van hun teleurstelling over het gapende gat van 11,3 miljoen euro waarmee de programmabegroting 2015-2018 dit jaar, ruim een maand later, op 18 december moet worden vastgesteld.
 • Fractievoorzitters reageren op begroting
  26 november 2014 - Aan de vooravond van de algemene beschouwingen hebben alle fractievoorzitters hun eerste reactie gegeven op programmabegroting 2015- 2018 en de lokale belastingverordeningen. 
 • Aparte inspreekavond begrotingsplannen
  26 november 2014 - Om alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Delft de gelegenheid te geven te reageren op de begrotingsplannen, wordt op dinsdag 2 december een aparte inspreekavond gehouden. Deze begint om 20.00 uur.

   

 • Fracties delen hun algemene beschouwingen
  24 november 2014 – De elf fracties in de gemeenteraad van Delft geven op donderdag 27 november hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar. Dat doen ze tijdens de raadsvergadering die al om 18.30 (!) begint. 
 • Partijen willen sociale verordeningen aanpassen
  21 november 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen hebben diverse fracties op donderdag 20 november verschillende moties en amendementen aangekondigd om de verordening jeugdhulp en de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 aan te passen.