Gemeenteraad

 • Fracties nemen begrotingswijzingen mee terug
  9 december 2016 - De twee raadsvoorstellen van het college om de begroting voor het eind van het jaar te wijzigen, heeft in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur niet geleid tot onverdeeld positieve adviezen van de fracties. Veel fracties gaan de twee voorstellen intern nader beschouwen.
 • Huisvesting statushouders oogst tevredenheid
  7 december 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben veel fracties positief gereageerd op de manier, waarop Delft asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvest en begeleid.
 • Commissie bespreekt opzet rekenkameronderzoek
  6 december 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 8 december onder meer met de Delftse Rekenkamer gesproken over de opzet van het onderzoek naar de openbare orde en veiligheid bij evenementen.
 • Commissie praat over onderwijs en wonen
  5 december 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 6 december onder meer gesproken over het inspectierapport Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2015 – 2016 en de voortgangsrapportage Huisvesting en begeleiding statushouders.
 • Ruime meerderheid stemt in met Woonvisie
  2 december 2016 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 december ingestemd met de Woonvisie 2016-2023. Deze visie beschrijft de aanpak van de gemeente om de komende jaren te komen tot een lokale woningmarkt, waarvan het huizenaanbod beter is afgestemd op de vraag van woningzoekenden.