Gemeenteraad

 • Commissie Algemeen trapt vergadercyclus af
  16 april 2014 - Met de vergadering van de commissie Algemeen is dinsdag 15 april de vergadercyclus van de nieuwe raadsperiode begonnen. De reguliere adviescommissies van de raad starten in juni. Tot die tijd wordt de raad maandelijks geadviseerd door de commissie Algemeen.
 • Commissie Algemeen start nieuwe vergadercyclus
  14 april 2014 – Met een vergadering van de commissie Algemeen begint dinsdag 15 april om 20.00 uur de vergadercyclus van de nieuwe raadsperiode.
 • Raad start met inwerkprogramma
  9 april 2014 – Om de nieuwe gemeenteraad van Delft goed voor te bereiden op de komende raadsperiode is, worden de komende weken informatiebijeenkomsten gehouden, waarin verschillende beleidsterreinen worden belicht.
 • Ideeën welkom voor nieuw coalitieakkoord
  8 april 2014 - Delftenaren kunnen hun ideeën aandragen voor het nieuwe coalitieakkoord. Dit kan tijdens een inspreekbijeenkomst op donderdagavond 17 april, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

   

 • Delftenaren in gesprek met de raad
  7 april 2014 - De tweede bijeenkomst van het inwerkprogramma van de gemeenteraad staat op donderdag 10 april vanaf 19.30 uur in het teken van het contact met de stad.