Gemeenteraad

 • Raad stelt uitzonderlijke begroting vast
  19 december 2014 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vroege uren van vrijdag 19 december ingestemd met de belastingverordeningen 2015, een wijziging in de verordening onroerendezaakbelastingen en de programmabegroting 2015-2018.
 • Geen vervolging na aangifte schending geheimhouding
  17 december 2014 - Het Openbaar Ministerie heeft besloten om raadslid Aad Meuleman niet te vervolgen in verband met het mogelijk schenden van de geheimhouding. 
 • Raad maakt zich op voor begroting
  15 december 2014 – De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 18 december tijdens de raadsvergadering een besluit over de Belastingverordeningen 2015 en de Programmabegroting 2015-2018. De vergadering begint om 19.00 uur. 
 • Aarzeling en kritiek in commissie over korten op VAK
  12 december 2014 – In de begrotingsvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 11 december hebben verschillende fracties hun aarzeling en kritiek uitgesproken over de extra bezuiniging van nog eens zes ton op onder andere het vrijetijdsaanbod van kunstencentrum De VAK.
 • Fracties kondigen moties en amendementen aan
  11 december 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein hebben nagenoeg alle partijen aangekondigd dat ze in de begrotingsvergadering van de raad op 18 december moties en amendementen willen indienen om de begroting en belastingverordeningen voor 2015 op diverse punten aan te passen.