Gemeenteraad

 • Diverse vragen rond aanpak jihadisme
  19 januari 2018 - In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur bleken op donderdag 18 januari diverse vragen bij fracties te leven over de manier, waarop de gemeente het gewelddadig jihadisme aanpakt. De bespreking vond deels openbaar en deels besloten plaats.
 • Commissie praat over bouwen en parkeren
  18 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer staan op dinsdag 23 januari twee onderwerpen centraal; bouwen en parkeren.
 • Inkoopvisie stemt tot tevredenheid
  17 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 16 januari door nagenoeg alle fracties positief gereageerd op het voorstel H4 inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022. 
 • Commissie bespreekt aanpak jihadisme
  15 januari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 18 januari onder meer de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 behandeld.
 • Commissie buigt zich over inkoopvisie
  11 januari 2018 -  De commissie Sociaal Domein en Wonen buigt zich in de eerste overlegvergadering van het nieuwe jaar op dinsdag 16 januari onder meer over het raadsvoorstel H4 inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022.