Gemeenteraad

 • Raadsmeerderheid stemt in met Kadernota 2015
  3 juli 2015 – Zonder de steun van de oppositiepartijen heeft een meerderheid van de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 2 juli de Kadernota 2015 aangenomen. De coalitiepartijen stemden voor de aanpak van het college om Delft, met onder meer hulp van andere overheden, uit de financiële malaise te halen.
 • Raadsvergadering begint een uur eerder
  29 juni 2015 – Vanwege de lange agenda begint de raadsvergadering op donderdag 2 juli niet om 20.00 uur, maar een uur eerder, om 19.00 uur. 
 • Meerderheid voor hogere toeristenbelasting
  26 juni 2015 - Een ruime meerderheid van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 25 juni een positief advies gegeven aan de gemeenteraad over een verhoging van de toeristenbelasting met negentien procent.
 • Fracties beraden zich op Harnaschpolder
  25 juni 2015 – Bijna alle partijen hebben in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen laten weten dat ze het voorgestelde bestemmingsplan Harnaschpolder voor de komende raadsvergadering verder in hun fracties willen bespreken. 
 • Voorstel kinderboerderij stuit op veel weerstand
  24 juni 2015 – Een meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft zich om uiteenlopende redenen in de overlegvergadering op dinsdag 23 juni uitgesproken tegen het voorstel om de kinderboerderij in Tanthof na 1 november dit jaar om te vormen in een dierenweide en om de locatie van de wijkpost en de kinderboerderij na drie jaar wellicht geschikt te maken voor woningbouw.