Beeldvorming: Wij West

Vrijdag 26 april – Raadsleden zijn tijdens een beeldvormende bijeenkomst op donderdag 25 april bijgepraat over het  programma Wij West.

Raads- en commissieleden kwamen op het stadskantoor samen voor een informatieve sessie gericht op de rol van de gemeente binnen het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid Wij West. Onder de titel “Hoe werkt het in Wij West en wat betekent dat voor de rol van de raad?” werden belangrijke aspecten belicht, zoals het financiële perspectief, de verantwoordelijkheden van de raad en het college, en de ontwikkeling van een effectief monitoringssysteem.

Deze bijeenkomst diende als voorbereiding op het aankomende uitvoeringsprogramma van de Alliantie Wij West, dat later dit jaar aan de raadsleden zal worden voorgelegd als partners binnen het initiatief. De ambtelijke organisatie leidde de presentatie, waarbij de raadsleden werden geïnformeerd over de doelstellingen, processen en verwachtingen met betrekking tot de samenwerking binnen Wij West. De opgedane kennis helpt de raad om effectief deel te nemen aan toekomstige discussies en besluitvorming met betrekking tot de het programma Wij West.