Beeldvorming: sportpark Brasserskade

Beeldvorming: sportpark Brasserskade

15 maart 2024 – In een beeldvormende bijeenkomst heeft de commissie Sociaal Domein en Wonen donderdag 14 maart gesproken met de voorzitters van verschillende verenigingen op Sportpark Brasserskade en daarbuiten. Zij spraken met elkaar over actuele uitdagingen en de ambities voor de toekomst.

De sessie begon met een rondleiding over het sportpark, die eindigde in het clubhuis van Concordia. Daar konden leden van de raadscommissie kennismaken met de gebruikers van het sportpark. In een voorstelronde lichtten zij hun aandachtspunten en uitdagingen van dit moment toe. Thema’s die hierbij aan bod kwamen waren onder meer capaciteitsproblemen, de veiligheid en verrommeling op en rond het park, het aantrekken en behouden van vrijwilligers en de samenwerking van de gemeente met buurgemeenten.

Nadat de verschillende gebruikers hun actuele uitdagingen hadden toegelicht, volgde een uitgebreide toelichting op het plan voor de vitalisering en optimalisering van het sportpark dat enkele verenigingen in 2017 samen met sportmarketing bedrijf Sportvibes maakten.

De verenigingen haakten daarmee naar eigen zeggen in op de groei-ambitie die de gemeente Delft heeft tot 2040. Onderdeel van dit plan is een verbinding en ontsluiting van het sportpark met de Delftse Hout en omliggende buurten. Naar aanleiding van de toenmalige plannen zou er door de gemeente een gebiedsvisie opgesteld worden, maar deze is er niet gekomen en staat inmiddels ook niet meer op de agenda.

Verschillende raads- en commissieleden gaven aan dat de beeldvormende avond bij hen hebben de nodige vragen aan het college had opgeroepen. Dat betekent dat het sportpark Brasserskade mogelijk op een later moment weer op de politieke agenda verschijnt.