Burgemeester Marja van Bijsterveldt voorgedragen voor herbenoeming

Burgemeester Marja van Bijsterveldt voorgedragen voor herbenoeming

16 december 2021 – De gemeenteraad van Delft heeft op donderdag 16 december 2021 vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Marja van Bijsterveldt. De raad heeft besloten de burgemeester bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Delft voor een nieuwe termijn van zes jaar.

De aanbeveling voor herbenoeming is zorgvuldig voorbereid door een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, bestaande uit de fractievoorzitters van de raad. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Christine Bel: “De gemeenteraad kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met een burgemeester die er is voor iedereen, die aan de slag kan met een nieuwe raad en een nieuw college en waarvan we met alle vertrouwen weten dat deze burgemeester de beste is voor Delft.”

Bloemen van de voorzitter van de vertrouwenscommissie Christine Bel voor burgemeester Marja van Bijsterveldt. FOTO: Koos Bommelé


De vertrouwenscommissie heeft zich een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. De overwegingen van de vertrouwenscommissie en de beraadslagingen hierover van de gemeenteraad blijven volgens wettelijke voorschriften geheim. 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt reageert: “Graag wil ik mijn dank uitspreken naar de Delftse gemeenteraad voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik ben heel blij en vereerd dat ik ben voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester van Delft. Ik houd van de stad en de Delftenaren en zal mij ook de komende jaren voor de volle 100% blijven inzetten voor onze prachtige stad.”

Gemeenteraad vergadert in auditorium TU Delft

14 december 2021 – Naast de al eerder aangekondigde digitale vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen die vanavond plaatsvindt, houdt de gemeenteraad zijn vergadering op donderdag 16 december. Die vergadering vindt niet digitaal plaats, maar wordt gehouden in het auditorium van de TU Delft. Dat heeft een bijzondere reden.

De vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen begint om 19.30 uur. De onderwerpen die worden besproken zijn de voorstellen Nota Taal werkt! 2.0 2021-2025, Beleidsplan Wet Inburgering 2022-2026 ‘Inburgeren Werkt!’ en Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering thuis via de website van de gemeenteraad bekijken.

Raadsvergadering

De raadsvergadering wordt in het aula-gebouw van de TU Delft gehouden, omdat in deze vergadering de raad moet stemmen over de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Marja van Bijsterveldt. De wet staat niet toe dat de raadsleden hier digitaal over stemmen. Dit grotendeels besloten deel van de vergadering begint om 19.00 uur. Het reguliere deel van de raadsvergadering vindt eveneens in het auditorium plaats en begint rond 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen de vergadering wel rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Agenda raadsvergadering