Burgemeester Marja van Bijsterveldt voorgedragen voor herbenoeming

16 december 2021 – De gemeenteraad van Delft heeft op donderdag 16 december 2021 vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Marja van Bijsterveldt. De raad heeft besloten de burgemeester bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Delft voor een nieuwe termijn van zes jaar.

De aanbeveling voor herbenoeming is zorgvuldig voorbereid door een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, bestaande uit de fractievoorzitters van de raad. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Christine Bel: “De gemeenteraad kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met een burgemeester die er is voor iedereen, die aan de slag kan met een nieuwe raad en een nieuw college en waarvan we met alle vertrouwen weten dat deze burgemeester de beste is voor Delft.”

Bloemen van de voorzitter van de vertrouwenscommissie Christine Bel voor burgemeester Marja van Bijsterveldt. FOTO: Koos Bommelé


De vertrouwenscommissie heeft zich een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. De overwegingen van de vertrouwenscommissie en de beraadslagingen hierover van de gemeenteraad blijven volgens wettelijke voorschriften geheim. 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt reageert: “Graag wil ik mijn dank uitspreken naar de Delftse gemeenteraad voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik ben heel blij en vereerd dat ik ben voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester van Delft. Ik houd van de stad en de Delftenaren en zal mij ook de komende jaren voor de volle 100% blijven inzetten voor onze prachtige stad.”