Gemeenteraad vergadert in auditorium TU Delft

14 december 2021 – Naast de al eerder aangekondigde digitale vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen die vanavond plaatsvindt, houdt de gemeenteraad zijn vergadering op donderdag 16 december. Die vergadering vindt niet digitaal plaats, maar wordt gehouden in het auditorium van de TU Delft. Dat heeft een bijzondere reden.

De vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen begint om 19.30 uur. De onderwerpen die worden besproken zijn de voorstellen Nota Taal werkt! 2.0 2021-2025, Beleidsplan Wet Inburgering 2022-2026 ‘Inburgeren Werkt!’ en Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering thuis via de website van de gemeenteraad bekijken.

Raadsvergadering

De raadsvergadering wordt in het aula-gebouw van de TU Delft gehouden, omdat in deze vergadering de raad moet stemmen over de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Marja van Bijsterveldt. De wet staat niet toe dat de raadsleden hier digitaal over stemmen. Dit grotendeels besloten deel van de vergadering begint om 19.00 uur. Het reguliere deel van de raadsvergadering vindt eveneens in het auditorium plaats en begint rond 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen de vergadering wel rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Agenda raadsvergadering