Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

30 maart 2022 – De 39 leden van de Delftse gemeenteraad zijn woensdag 30 maart geïnstalleerd. De raadsleden legden de eed of belofte af voor de komende raadsperiode.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zijn 21 raadsleden herkozen. De raad telt achttien nieuwe gezichten, waarvan er drie eerder actief waren als commissielid. Voor het eerst telt de gemeenteraad van Delft meer vrouwen dan mannen. Op 23 van de 39 zetels zit een vrouw.

Voordat burgemeester Marja van Bijsterveldt van iedereen individueel de eed of belofte afnam, wees zij de raadsleden op hun rol en verantwoordelijkheden in en buiten de raadszaal. Daarbij refereerde ze onder meer naar het vele werk dat de raad de komende vier jaar te wachten staat, zoals de ontwikkeling van Schieoevers, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de bereikbaarheid van de stad.

Lintjes voor drie vertrekkende raadsleden

29 maart 2022 – Ineke van Geenen (CDA), Joëlle Gooijer (ChristenUnie) en Christine Bel (D66) zijn bij hun afscheid in de raadsvergadering op dinsdag 29 maart koninklijk onderscheiden. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Van Bijsterveldt reikte de koninklijke onderscheidingen uit aan (v.l.n.r.) Joëlle Gooijer, Ineke van Geenen en Christine Bel. (FOTO: Erwin Dijkgraaf
Burgemeester Van Bijsterveldt reikte de koninklijke onderscheidingen uit aan (v.l.n.r.) Joëlle Gooijer, Ineke van Geenen en Christine Bel. (FOTO: Erwin Dijkgraaf

Nadat de raad op grond van de brief van het hoofd centraal stembureau had vastgesteld dat de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart rechtmatig zijn verlopen, werd eveneens ingestemd met het voorstel tot toelating van de nieuw benoemde raadsleden.

De gemeenteraad nam afscheid van in totaal achttien raadsleden. Salwan al Jaberi (SP), Carla van Trigt (Onafhankelijk Delft), Marjon Kok (SP), Marnix Weiler (STIP), Timo Töns (GroenLinks), Vincent van Roon (D66), Nick den Hollander (PvdA), Goriska van Cooten (PvdA), Boris van Overbeeke (D66), Willy Tiekstra (PvdA), Ingrid Lips (GroenLinks), Frank van Vliet (GroenLinks), Rob van Woudenberg (CDA), Catherine Bij de Vaate (GroenLinks), Ineke van Geenen (CDA), Joëlle Gooijer (ChristenUnie), Christine Bel (D66) en Jan Peter de Wit (Hart voor Delft) werden één voor één toegesproken door burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Van Geenen, Gooijer en Bel zaten twaalf jaar onafgebroken in de gemeenteraad. Het langstzittende  raadslid waar dinsdagavond afscheid van werd genomen, was Jan Peter de Wit. Hij werd in april 1998 raadslid en zat bijna 24 jaar onafgebroken in de raad.

Kijk de afscheidsraad terug

De stemmen zijn geteld! Wat nu?

22 maart 2022 – Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is, gaan de politieke partijen uit de gemeenteraad samen overleggen over de vorming van een coalitie. STIP heeft als partij met de meeste stemmen in de gemeenteraad daartoe het voortouw genomen.

Pieter Guldemond gaat als informateur de mogelijkheden verkennen voor een nieuwe coalitie in Delft. Hij is hiervoor gevraagd door STIP. De opdracht van de informateur eindigt met een eindrapportage. Dat wordt een advies voor een nieuwe coalitie in de bestuursperiode 2022-2026.

Meerderheid

In Delft waar de gemeenteraad 39 zetels telt, wordt als regel gekeken naar een mogelijke samenwerking van partijen die samen een meerderheid (minstens 20 zetels) hebben. In deze gesprekken wordt onder meer een vergelijking van partijprogramma’s gemaakt en wordt gekeken welke partijen de komende vier jaar kunnen samenwerken. De partijen in deze coalitie leveren de wethouders voor het college van burgemeester en wethouders.

College

Wanneer de informatieve gesprekken achter de rug zijn, breekt de periode aan waarin de partijen een college samenstellen. De coalitiepartijen besluiten hoe de wethoudersportefeuilles zoals financiën, economische zaken en welzijnsbeleid worden verdeeld en welke wethouders hiervoor verantwoordelijk worden.

Wethouders zijn vaak ervaren raadsleden die hoog op de kandidatenlijst van hun partij stonden. Maar een partij mag ook een partijlid uit een andere plaats als wethouder ‘van buiten’ voordragen, bijvoorbeeld als die persoon veel bestuurlijke ervaring heeft op een bepaald terrein. Deze wethouder ‘van buiten’ moet wel in Delft gaan wonen.

Geen termijn

Er staat geen termijn voor de duur van de coalitieonderhandelingen. Wanneer de standpunten van partijen ver uiteen liggen kunnen de onderhandelingen lang duren, zeker wanneer partijen na weken praten besluiten om niet met elkaar verder te gaan. Het zoeken naar een meerderheid van partijen begint dan opnieuw.

Toch is het streven van partijen altijd om de onderhandelingen binnen een redelijk korte termijn af te ronden. Meestal zo’n vier tot zes weken. Dat is ook in het belang van de stad, omdat het demissionaire college eigenlijk geen nieuwe voorstellen aan de gemeenteraad kan doen, maar slechts de lopende zaken mag afronden.

Aan het eind van het formatieproces schuiven partijen doorgaans hun kandidaat-wethouders naar voren. In Delft gaat de raad daarna in gesprek  met de kandidaat-wethouders. Vervolgens moet de gemeenteraad de wethouders goedkeuren. Als dat is gebeurd kunnen college en raad echt aan de slag.

Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft

21 maart 2022 – De definitieve verkiezingsuitslag in Delft is bekend. Loco-burgemeester Stephan Brandligt heeft als plaatsvervangend voorzitter van het centraal stembureau tijdens de openbare zitting in de raadszaal op maandag 21 maart de definitieve zetelverdeling bekendgemaakt.

Zetelverdeling

STIP zes zetels, D66 zes zetels, GroenLinks zes zetels, Hart voor Delft vijf zetels, VVD drie zetels, PvdA drie zetels, SP twee zetels, CDA twee zetels, Onafhankelijk Delft twee zetels, ChristenUnie twee zetels, Volt twee zetels.

Gekozen kandidaat-raadsleden

STIP: Ida de Boer, Lisanne Fung Fen Chung, Jip Enthoven, Sophie Wentink, Stéphanie van Seters, Daylam Dag.

D66: Sivan Maruf, Minke van Velzen, Marijke Vuik, Janne Gerritsen, Harjo Schuurman, Heera Dijk

GroenLinks: Rinske Wessels, Cheraldine Osepa, Deyar Jaff, Klaas Herrema, Jeanique Romeijnders, Kristel Wattel

Hart voor Delft: Bram Stoop, Sylvia Grobben, Erwin Stoelinga, Coby de Koning, Marcel Koelewijn

VVD: Dimitri van Rijn, Miranda Voogt, Tessa van den Berg

PvdA: Karin Schrederhof, Leon Hombergen, Malou Janssen

SP: Lieke van Rossum, Joost van der Sluis

CDA: Frank Visser, Gerrit Jan Valk

Onafhankelijk Delft: Jolanda Gaal, Liedewei Timmermans

ChristenUnie: Bert van der Woerd, Yvonne Koelewijn

Volt: Kyra Gremmen, Jorrit Treffers

Als kandidaten afzien van hun zetel kunnen er zich nog wijzigingen voordoen.  

Processen-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezingen Delft

Installatie

De installatie van de nieuwe gemeenteraad van Delft vindt plaats op woensdag 30 maart om 21.00 uur in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk en na afloop van de vergadering kan iedereen in de Burgerzaal tijdens een borrel kennismaken met de nieuwe raadsleden.

Afscheid

Van de vertrekkende gemeenteraad wordt op dinsdag 29 maart afscheid genomen tijdens de raadsvergadering in het stadhuis. Deze vergadering begint om 18.00 uur in de raadszaal.

Voorlopige einduitslag gemeenteraadsverkiezingen bekend

17 maart 2022 – In een bomvol stadhuis heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt woensdag 16 maart even voor middernacht de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt.

GroenLinks verliest één zetel en gaat van zeven naar zes zetels. STIP blijft op zes zetels. D66 wint één zetel en gaat ten opzichte van 2018 van vijf naar zes zetels. Hart voor Delft wint ook en gaat van vier naar vijf zetels. De PvdA behoudt drie zetels. De VVD blijft eveneens op drie zetels in de gemeenteraad zitten.

CDA, Onafhankelijk Delft en SP verliezen ieder één zetel en gaan van drie naar twee zetels. De ChristenUnie blijft stabiel op twee zetels. Nieuwkomer Volt komt met twee zetels in de gemeenteraad van Delft. BIJ1 wist geen zetel te winnen in de raad.

De opkomst bedroeg 51,6%. In 2018 kwam 55,4% van de Delftse kiezers naar de stembus. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Delft wordt op maandag 21 maart vastgesteld door het centraal stembureau. Dan wordt duidelijk welke 39 kandidaat-raadsleden de komende vier jaar de Delftse gemeenteraad vormen.

Bij de vaststelling van de definitieve uitslag worden ook de voorkeurstemmen en restzetels meegewogen. De nieuwe gemeenteraad wordt op woensdag 30 maart geïnstalleerd.

Processen-verbaal per stembureau

Foto’s: Erwin Dijkgraaf

Uitslagenavond in het stadhuis, kom op tijd!

13 maart 2022 – Wie op woensdag 16 maart wil weten wat de voorlopige einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is, moet naar het stadhuis op de Markt in Delft. Van 21.00 uur tot kort na middernacht vindt daar de traditionele uitslagenavond plaats. De ruimte in het stadhuis is beperkt. Dus kom op tijd!

In de Burgerzaal van het stadhuis kan vanaf 21.00 uur worden nagepraat over de voorbije verkiezingsdag en gespeculeerd over de uitslag. Gedurende de avond worden de tussenstanden bekendgemaakt.

De voorlopige einduitslag zal naar verwachting, afhankelijk van de snelheid waarmee de stembiljetten met de hand worden geteld, rond middernacht worden gepresenteerd door burgemeester Marja van Bijsterveldt. Zij maakt dan bekend hoe de partijen hebben gescoord en hoe de 39 zetels in de Delftse gemeenteraad over de partijen worden verdeeld.

Presentator Nico Jouwe peilt voor en na de bekendmaking van de uitslagen de meningen van lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden.

Na het sluiten van de stembureaus is het stadhuis vanaf 21.00 uur toegankelijk via de ingang aan de achterzijde van het gebouw. De ruimte in het stadhuis is beperkt. Bij grote drukte worden geen nieuwe bezoekers binnengelaten. Kom op tijd.

De definitieve uitslag van de verkiezingen, waarbij ook bekend wordt gemaakt welke raadsleden samen de nieuwe gemeenteraad vormen, wordt op maandag 21 maart door het centraal stembureau van Delft vastgesteld.

Het grote lijsttrekkersdebat in Theater de Veste

3 maart 2022 – Het grote Delftse lijsttrekkersdebat wordt dit jaar op dinsdag 8 maart opnieuw georganiseerd door de gemeente Delft, Omroep Delft en Theater de Veste in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 én 16 maart. Het lijsttrekkersdebat wordt voorzien van een livestream, maar je kan er óók gratis live bij zijn.

Net als vier jaar geleden wordt het grote lijsttrekkersdebat gevoerd tussen alle partijen die meedoen.

GroenLinks, Studenten Techniek In Politiek (STIP), D66, Onafhankelijk Delft, VVD, CDA, SP (Socialistische Partij), Partij van de Arbeid (PvdA), ChristenUnie, Hart voor Delft, Bij1 en Volt zijn er allemaal bij.

De partijen gaan het onder leiding van oud-journalist Victor Posthuma hebben over alles dat speelt in Delft. Van de wooncrisis tot de gemeentefinanciën, het wordt allemaal besproken. Wat willen alle partijen laten zien de komende vier jaar, en hoe gaan ze Delft er weer bovenop helpen?

Het lijsttrekkersdebat is voor iedereen gratis toegankelijk, kom langs en stel de lijsttrekkers van de stad jouw vragen over het politieke debat in de gemeente!

Reserveren is verplicht, bestel nu je gratis ticket.

Stemhulp MijnStem Delft online

25 februari 2022 – Kiezers in Delft kunnen tot en met 16 maart bij het bepalen van hun stem hulp krijgen van de stemhulp MijnStem Delft.

In de stemhulp kunt u aan de hand van stellingen over Delftse thema’s uw eigen standpunten vergelijken met die van de twaalf partijen die in Delft deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij elke stelling staat een korte toelichting van alle partijen. Bij elke stelling kunt u uw plaats bepalen op de schuifbalk en als u alle stellingen hebt gereageerd, ziet u welke partij het meest overeenkomt met u eigen opvattingen.

Ga naar MijnStem Delft

Meer weten over de verkiezingsprogramma’s en de lijsttrekkers van de partijen?  Kijk dan op deze pagina

Twaalf partijen doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen

4 februari 2022 – Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft doen op 16 maart 2022 twaalf politieke partijen mee. Daarvan zijn tien partijen al vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De twee nieuwkomers  zijn Bij1 en Volt.

Beide partijen deden niet eerder mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 konden de Delftenaren stemmen op kandidaten van de tien huidige raadsfracties. In 2014 en 2010 deden er net als dit jaar eveneens twaalf partijen mee.

De deelnemende partijen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn: GroenLinks, Studenten Techniek In Politiek (STIP), D66, Onafhankelijk Delft, VVD, CDA, SP (Socialistische Partij), Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), ChristenUnie, Hart voor Delft, Bij1 en Volt.

Partijen hadden op maandag 31 januari (dag van de kandidaatstelling) tot 17.00 uur de tijd om hun kandidatenlijsten in te leveren. Het centraal stembureau heeft dinsdag 1 februari hiervan proces-verbaal opgesteld. 

Op vrijdag 4 februari heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de kandidatenlijsten, aanduidingen (partijnamen), handhaving van de kandidaten en de lijstnummering definitief vastgesteld. Ook hiervan is proces-verbaal opgesteld.

Ruim 120 Delftenaren willen in de gemeenteraad

11 maart 2021 – 126 Inwoners van Delft willen raadslid worden. Het aantal belangstellenden dat zich tussen 31 januari en 10 maart via de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad heeft aangemeld voor de cursus Politiek Actief is daarmee opnieuw dan bij de vorige drie edities van deze campagne.

In 2017 meldden zich 118 bewoners als cursist aan, in 2013 waren dat er 68 en in 2009 51.  

De campagne begon op 31 januari met als doel de Delftse raadsfracties een steuntje in de rug te geven bij het vinden van Delftenaren die zich actief en eventueel ook als raadslid willen inzetten voor de stad. Belangstellenden konden zich tot en met 10 maart aanmelden voor de cursus Politiek Actief.

Deze cursus bestaat uit zes digitale bijeenkomsten, waarin de deelnemers in theorie en praktijk leren wat het is om raadslid te zijn. De Delftse politieke partijen kunnen tijdens de cursus kennismaken met hun potentiële nieuwe kandidaten. Op deze manier kunnen alle Delftenaren die in de gemeenteraad willen, maar de weg nog niet kennen, kennismaken met de Delftenaren die al in de gemeenteraad zitten. Bovendien biedt deze ontmoeting alle fracties de kans om kennis te maken met potentiële partijleden of kandidaat-raadsleden.

Met het sluiten van de inschrijving voor de cursus Politiek Actief  is de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad nog niet afgelopen. Deze eindigt voor  de raadsvergadering op 11 mei  aanstaande met de uitreiking van de deelname-certificaten aan de cursisten.

Aanmelden voor de cursus kan niet meer, maar wie politiek actief wil worden, kan altijd direct contact met politieke partijen in Delft opnemen. Alle gegevens van de partijen zijn te vinden op deze pagina.