Ruim 120 Delftenaren willen in de gemeenteraad

Ruim 120 Delftenaren willen in de gemeenteraad

11 maart 2021 – 126 Inwoners van Delft willen raadslid worden. Het aantal belangstellenden dat zich tussen 31 januari en 10 maart via de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad heeft aangemeld voor de cursus Politiek Actief is daarmee opnieuw dan bij de vorige drie edities van deze campagne.

In 2017 meldden zich 118 bewoners als cursist aan, in 2013 waren dat er 68 en in 2009 51.  

De campagne begon op 31 januari met als doel de Delftse raadsfracties een steuntje in de rug te geven bij het vinden van Delftenaren die zich actief en eventueel ook als raadslid willen inzetten voor de stad. Belangstellenden konden zich tot en met 10 maart aanmelden voor de cursus Politiek Actief.

Deze cursus bestaat uit zes digitale bijeenkomsten, waarin de deelnemers in theorie en praktijk leren wat het is om raadslid te zijn. De Delftse politieke partijen kunnen tijdens de cursus kennismaken met hun potentiële nieuwe kandidaten. Op deze manier kunnen alle Delftenaren die in de gemeenteraad willen, maar de weg nog niet kennen, kennismaken met de Delftenaren die al in de gemeenteraad zitten. Bovendien biedt deze ontmoeting alle fracties de kans om kennis te maken met potentiële partijleden of kandidaat-raadsleden.

Met het sluiten van de inschrijving voor de cursus Politiek Actief  is de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad nog niet afgelopen. Deze eindigt voor  de raadsvergadering op 11 mei  aanstaande met de uitreiking van de deelname-certificaten aan de cursisten.

Aanmelden voor de cursus kan niet meer, maar wie politiek actief wil worden, kan altijd direct contact met politieke partijen in Delft opnemen. Alle gegevens van de partijen zijn te vinden op deze pagina.

Delftse campagne zoekt kandidaat-raadsleden

Op initiatief van de gemeenteraad van Delft wordt voor de vierde maal sinds 2009 de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad gehouden. De campagne beoogt Delftenaren enthousiast te maken voor het raadslidmaatschap en de politieke partijen te ondersteunen bij het vinden van kandidaat-raadsleden.

Dat gebeurt via een publiekscampagne die informatie biedt over de manier, waarop de inwoners van Delft lid kunnen worden van de gemeenteraad.

Tijdens de campagne kunnen Delftenaren die in maart 2022 verkiesbaar zijn zich aanmelden voor de gratis cursus Politiek Actief  die op 24 maart 2021 van start gaat. Deze cursus laat Delftenaren die (nog) geen politieke kleur hebben, of wel of geen voorkeur hebben voor een partij, kennismaken met het werk van de gemeenteraad en de Delftse politieke partijen.

De komende weken zijn opvallende campagneborden te zien met de boodschap Ja, ik wil in de gemeenteraad. Op internet kan iedereen via www.jaikwildelft.nl informatie inwinnen over de gemeenteraad van Delft, het werk van raadsleden en de weg naar het raadslidmaatschap.

Dat de campagne een jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt gehouden, heeft alles te maken met het feit dat bestaande politieke partijen het komende jaar bezig zijn kandidatenlijsten samen te stellen.

Wie via deze campagne laat blijken dat hij of zij raadslid wil worden, maakt een reële kans om kandidaat te worden. 22 Delftenaren kwamen op die manier in 2017 op de lijst te staan van een politieke partij. Bij de raadsverkiezingen in 2018 werden tien van hen raadslid of commissielid.    

De cursus Politiek Actief bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten online of als de corona-maatregelen het toestaan in het stadhuis. Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen. Mogelijk wordt bij meer aanmeldingen een tweede cursus gestart. De cursus besteedt aandacht aan de lokale politiek, het raadswerk en praktische zaken zoals presenteren en debatteren. Ook zijn er ontmoetingen met de Delftse raadsleden. Direct aanmelden voor deze cursus kan tot 10 maart 2021 via griffie@delft.nl.