Delftse campagne zoekt kandidaat-raadsleden

Op initiatief van de gemeenteraad van Delft wordt voor de vierde maal sinds 2009 de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad gehouden. De campagne beoogt Delftenaren enthousiast te maken voor het raadslidmaatschap en de politieke partijen te ondersteunen bij het vinden van kandidaat-raadsleden.

Dat gebeurt via een publiekscampagne die informatie biedt over de manier, waarop de inwoners van Delft lid kunnen worden van de gemeenteraad.

Tijdens de campagne kunnen Delftenaren die in maart 2022 verkiesbaar zijn zich aanmelden voor de gratis cursus Politiek Actief  die op 24 maart 2021 van start gaat. Deze cursus laat Delftenaren die (nog) geen politieke kleur hebben, of wel of geen voorkeur hebben voor een partij, kennismaken met het werk van de gemeenteraad en de Delftse politieke partijen.

De komende weken zijn opvallende campagneborden te zien met de boodschap Ja, ik wil in de gemeenteraad. Op internet kan iedereen via www.jaikwildelft.nl informatie inwinnen over de gemeenteraad van Delft, het werk van raadsleden en de weg naar het raadslidmaatschap.

Dat de campagne een jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt gehouden, heeft alles te maken met het feit dat bestaande politieke partijen het komende jaar bezig zijn kandidatenlijsten samen te stellen.

Wie via deze campagne laat blijken dat hij of zij raadslid wil worden, maakt een reële kans om kandidaat te worden. 22 Delftenaren kwamen op die manier in 2017 op de lijst te staan van een politieke partij. Bij de raadsverkiezingen in 2018 werden tien van hen raadslid of commissielid.    

De cursus Politiek Actief bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten online of als de corona-maatregelen het toestaan in het stadhuis. Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen. Mogelijk wordt bij meer aanmeldingen een tweede cursus gestart. De cursus besteedt aandacht aan de lokale politiek, het raadswerk en praktische zaken zoals presenteren en debatteren. Ook zijn er ontmoetingen met de Delftse raadsleden. Direct aanmelden voor deze cursus kan tot 10 maart 2021 via griffie@delft.nl.