Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

30 maart 2022 – De 39 leden van de Delftse gemeenteraad zijn woensdag 30 maart ge├»nstalleerd. De raadsleden legden de eed of belofte af voor de komende raadsperiode.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zijn 21 raadsleden herkozen. De raad telt achttien nieuwe gezichten, waarvan er drie eerder actief waren als commissielid. Voor het eerst telt de gemeenteraad van Delft meer vrouwen dan mannen. Op 23 van de 39 zetels zit een vrouw.

Voordat burgemeester Marja van Bijsterveldt van iedereen individueel de eed of belofte afnam, wees zij de raadsleden op hun rol en verantwoordelijkheden in en buiten de raadszaal. Daarbij refereerde ze onder meer naar het vele werk dat de raad de komende vier jaar te wachten staat, zoals de ontwikkeling van Schieoevers, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de bereikbaarheid van de stad.