Raadsagenda vol theater, scheikunde, afval, schone lucht en sport

10 juni 2024 – Bijna alle onderwerpen die de afgelopen weken in de commissievergaderingen zijn besproken, zijn door de fracties voor verdere bespreking toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 13 juni. Die vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De fracties van Volt, D66, STIP, Hart voor Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie lieten na de commissiebehandeling weten dat ze moties overwegen bij het voorstel Toekomst Theater de Veste. Via dit voorstel vraagt het college de raad om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige plek in of in de buurt van de binnenstad van Delft. In dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Tevens worden de toegankelijkheid en het binnenklimaat verbeterd.

In het voorstel Scenario analyse Rietveld 49 vraagt het college de raad akkoord te gaan om op basis van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur eind dit jaar te kiezen voor een totale verbouwing van het bestaande theatergebouw of te stoppen met de verbouwplannen. Bij dit voorstel worden moties en of amendementen overwogen door SP, PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en Volt.

Verder buigt de raad zich over het voorstel Evenementenkader Delft. Hart voor Delft en STIP hebben bij dit voorstel moties aangekondigd. D66 heeft een motie aangekondigd bij het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde. Ook bij het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030 zijn door veel fracties moties aangekondigd. Bij het GGD rapport Luchtkwaliteit Haaglanden – Voortgang Uitvoeringsprogramma Schone Lucht heeft D66 een motie aangekondigd.

STIP en Onafhankelijk Delft dienen wellicht een motie in bij het Convenant gemeente Delft en woningcorporaties over het delen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen. Verder wil de VVD en misschien ook D66 een motie indienen bij het Handelingsperspectief gemeentelijke financiƫle ondersteuning opstallen sportverenigingen.

Agenda en webcast raadsvergadering