Deze week twee commissievergaderingen

27 november 2023 – De raads- en commissieleden vergaderen deze week niet alleen op donderdag, maar ook op dinsdag. De commissie Ruimte en Verkeer houdt vanwege de volle agenda op dinsdag 28 november een extra vergadering. De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt haar reguliere vergadering op donderdag 30 november. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

In de extra vergadering op dinsdag 28 november bespreekt de commissie Ruimte en Verkeer onder meer het voorstel Bestemmingsplan TS-MS Station Delft. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een transformator- en middenspanningsstation aan de Kerkpolderweg mogelijk. Daarnaast overlegt de commissie over de voorstellen Bestemmingsplan Warmtepompcentrale Delft (coƶrdinatieregeling), Bestemmingsplan Herziening De Hoven Blok 6 en de update van het college over de Adaptieve Mobiliteitsagenda 2040.

De oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt voor een groot deel gevuld met de bespreking van de Woonvisie 2023-2028. Deze visie met de titel Goed wonen in Delft is een actualisatie van de woonvisie uit 2016. Veel blijft hetzelfde, maar op een aantal punten wordt ook bijgestuurd, zoals meer regie van de overheid, minder nieuwbouw van eengezinswoningen, meer compacte woningen met gedeelde voorzieningen en meer betaalbare woningen.

Daarnaast bespreekt de commissie het initiatiefvoorstel van de SP Delfts Huurproject. De SP-fractie wil met dit voorstel laten onderzoeken of een samenwerking mogelijk is tussen de gemeente en de Delftse bouwers voor de ontwikkeling van betaalbare middenhuurwoningen op gemeentegrond.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.