Beeldvorming: Culturele instellingen uit Delft op bezoek bij de commissie Economie, Financiën en Bestuur

23 november 2023 – Organisaties uit het culturele veld hebben op donderdagavond 23 november leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur toegesproken. De avond was een wens van de woordvoerders Cultuur uit de commissie, bedoeld om kennis te maken en een beter overzicht te krijgen van de culturele instellingen in Delft.  

De 26 organisaties -allemaal leden van de Cultuurtafel- hielden een pitch van 3 minuten waarin zij vertelden over het doel, de doelgroep, de financiën en de samenwerkingspartners van de eigen organisatie.

De verscheidenheid aan organisaties maakt het moeilijk om ze te vergelijken. Onder de leden van de Cultuurtafel zijn bijvoorbeeld musea, (nomadische) festivals, theaters, en muziekgroepen. Uit de pitches bleek dat de problemen waar organisaties tegenaan lopen daarom ook divers zijn. Waarin zij niet verschilden was hun oproep aan de commissieleden om te (blijven) investeren in de cultuursector en vooral met de organisaties in gesprek te blijven om waar nodig te zoeken naar oplossingen.