Kruimel die geen kruimel is, leidt tot uitvoerig debat

29 oktober 2021 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 28 oktober uitgebreid gedebatteerd over de planprocedure voor de watertoren aan het Kalverbos. Een aantal omwonenden liet zich positief uit over het geplande ondergrondse kunstencentrum, maar ziet een groot restaurant met terras niet zitten.

In hun inspreekminuten wezen zij, waaronder enkele woonbootbewoners die pal naast het toekomstige terras wonen, op de verwachte drukte en overlast van horecabezoekers. Ook werd er gewezen op verwachte parkeerproblemen en de onmogelijkheid om met vrachtwagens bij de watertoren goederen af te leveren en afval op te halen.

De initiatiefnemers waren ook teleurgesteld. Zij hadden erop gerekend dat ze snel aan een vergunning konden komen, omdat de aanvraagprocedure daarvoor via een zogenaamde kruimelregeling zou lopen. Die procedure bleek nadat wethouder Bas Vollebregt er nog eens naar had laten kijken juridisch veel complexer te zijn, onder meer omdat in het plan geen sprake is van ondergeschikte, maar van zelfstandige horeca met een terras. Daarnaast gaat het om een plan in een rijksmonument. Die en andere factoren zorgden ervoor dat deze kruimel geen kruimel is.

De wethouder legde in de commissie uit dat het aan de initiatiefnemer is om nu zijn plan al dan niet aan te passen. De uitgebreide procedure kan maanden uitstel betekenen voor de initiatiefnemer, maar stelt de bewoners naar eigen zeggen enigszins gerust dat hun belangen worden meegewogen. Aan het eind van het vergunningproces is het aan de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Wethouder Vollebregt liet de CDA-fractie weten dat er in Delft geen sprake is van andere kruimels die geen kruimel zijn. Deze situatie is volgens de wethouder zo uniek en complex dat die op zichzelf staat. Vollebregt stelde het CDA ook gerust dat het college de gemeenteraad tijdig informeert over ‘gevoelige kruimels’. Dat dat bij dit plan niet gebeurde, had volgens de wethouder te maken met de snelheid waarmee de raad vragen stelde over deze kwestie nadat de buurt zich had laten horen.

GroenLinks vroeg de initiatiefnemer om in de ruimtelijk onderbouwing die hij moet gaan opstellen voldoende aandacht te schenken aan de bezwaren van bewoners, het parkeren, het groen en de biodiversiteit in het Kalverbos. Onafhankelijk Delft deelde de zorgen van de omwonenden. Net als zij en ook andere fracties liet Onafhankelijk Delft weten geen bezwaar te hebben tegen de komst van een kunstencentrum. De pijn zit vooral bij de mogelijke komst van een zelfstandig restaurant. Dat heeft volgens de SP veel impact voor de omwonenden. Die impact moet, aldus de SP, worden meegewogen in de vergunningaanvraag.

Hart voor Delft zou het liefst zien dat de vergunning een komst van een terras verbiedt en dat de ingang van het restaurant inpandig wordt. Wethouder Vollebregt legde uit dat die voorwaarde niet in de vergunning wordt opgenomen, maar dat het aan de initiatiefnemer is om daarin een keuze te maken. Hij wees Hart voor Delft er ook op dat het nu nog niet mogelijk is om een afweging te maken, omdat de bal nu bij de initiatiefnemer ligt. Hij moet met een al dan niet aangepaste aanvraag komen.

De PvdA drong er daarom bij andere fracties op aan het nog niet over de inhoud te hebben, omdat dat de discussie vertroebelt. STIP en VVD spraken hun waardering uit voor zowel de inbreng van de bewoners als voor de initiatiefnemers. Aan het eind van het debat zag geen van de fracties aanleiding om dit onderwerp verder te bespreken in de raadsvergadering.

Gasthuissteeg

Aan het begin van de vergadering maakte een inspreker gebruik van de mogelijkheid om zijn zegje te doen over een onderwerp dat niet op de agenda stond. Hij kaartte de verkeersonveilige situatie aan in de Gasthuissteeg aan. Er rijden naar zijn zeggen te veel auto’s, vrachtwagens en deelscooters en ze rijden er te hard. Het afsluiten van de steeg voor motorverkeer en het verlagen van de maximum snelheid van 30 naar 15 km/u zou volgens hem tijdelijk een oplossing kunnen zijn. Het verkeer zou wat hem betreft via de Brabantse Turfmarkt van en naar de Gasthuisplaats kunnen rijden.

En verder

De commissie besprak in deze vergadering verder het voorstel Lijst verzwaard advies en participatie en de brief van het college over de uitwerking van deelmobiliteit bij bouwontwikkelingen en Parkeervisie Schieoevers Noord.

Kijk de commissievergadering terug