Raad maakt zich op voor de begroting

UPDATE 1 november 2021 – De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 4 november de Programmabegroting 2022-2025, de Belastingverordeningen 2022 en de Najaarsrapportage 2021 vast. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

In de Algemene Beschouwingen op donderdag 14 oktober en in de begrotingsvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 26 oktober werd veelvuldig gesproken over de thema’s klimaat, cultuur en wonen. Omdat de financiële situatie van Delft nog steeds niet rooskleurig is, valt er in de begroting weinig te schuiven met geld. Toch probeerden veel fracties, op zoek naar financiële ruimte, met schaven en schrapen de begrotingsvoorstellen van het college enigszins bij te sturen.

De fractievoorzitters gaven op zondag 24 oktober hun kijk op de begrotingsplannen in de Stadskrant.

De raad kan aanstaande donderdag via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid. In aanloop naar de vergadering zijn door diverse fracties moties en amendementen in concept voor een reactie voorgelegd aan het college.

De publieke tribune in de raadszaal is tijdens de vergaderingen geopend, hetzij met een beperkt aantal stoelen. Voor bezoekers van de vergaderingen geldt: mensen die niet gevaccineerd zijn wordt geadviseerd een sneltest te doen voorafgaand aan de raadsvergadering. Mensen met klachten wordt gevraagd thuis te blijven of zich vooraf te laten testen.  En vanzelfsprekend wordt een ieder die corona heeft, gevraagd thuis te blijven. Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda raadsvergadering