Smart city, hoe doet Delft dat?

Smart city, hoe doet Delft dat?

16 april 2021 – De hoeveelheid data in de wereld en dus ook in Delft neemt sterk toe. Data wordt steeds meer automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, apps, sociale media, mobiele telefoons en tal van sensoren.

Het verzamelen en gebruik van data kan de gemeente helpen om slim beleid te voeren, slimme gemeenschappen te maken met een gezondere leefomgeving. Tegelijkertijd is het belangrijk om goed met de verkregen data om te gaan en de privacy van inwoners te waarborgen.

Op donderdag 15 april kregen de raadsleden een aantal presentaties over dit onderwerp. Er werd onder meer gesproken over hoe internet ons dagelijks leven heeft veranderd. Te denken valt aan de opkomst van streamingdiensten en het in kaart brengen van aantallen fietsers en auto’s om de navigatie te verbeteren of stoplichten beter af te stellen.

Voor een deel komen deze ontwikkelingen op de gemeente af door de landelijke overheid, zoals de aanleg van een 5G netwerk. Maar de gemeente heeft ook een eigen verantwoordelijkheid, zoals het wel of niet gebruik maken van persoonsgegevens. In de presentatie komt een aantal relevante projecten van de gemeente aan bod. Tot slot kregen de raadsleden uitleg over wat persoonsgegevens zijn en hoe Delft daarmee om gaat.

Meer weten? Kijk de avond terug.

Commissie bespreekt kinderboerderijen

12 april 2021 – De commissie Ruimte en Verkeer vervolgt op donderdag 15 april de bespreking van de stand van zaken rond de toekomstbestendigheid van de Delftse kinderboerderijen. De digitale vergadering begint om 19.30 uur.

In 2014 besloot de gemeente om kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en Delftse Hout te verzelfstandigen. De Stichting Buytendelft nam kinderboerderij Delftse Hout over en een groep betrokken bewoners vormde de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof. De Delftse Hout ontvangt tot en met 2023 een transitievergoeding. De kinderboerderij in Tanthof ontvangt die vergoeding sinds vorig jaar niet meer. De commissie buigt zich tijdens de vergadering onder meer over het onderzoek dat is gedaan naar het in stand houden van de kinderboerderij in Tanthof.

Verder bespreekt de commissie de voortgang van de aanleg van WarmtelinQ en de ontwikkelingen in de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Vanwege de coronamaatregelen vinden alle vergaderingen digitaal plaats. Dat geldt ook voor het inspreken. Wanneer u wilt inspreken in een commissievergadering kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Beeldvorming

De digitale beeldvormende bijeenkomst voor raads- en commissieleden staat op 15 april vanaf 19.30 uur helemaal in het teken van Smart City oftewel de slimme stad. Er wordt antwoord gegeven op de vragen wat een slimme stad is, wat er in Delft op dit gebied gebeurt en hoe het zit met de privacy. Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst als toehoorder digitaal bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via griffie@delft.nl.

Agenda beeldvorming: Smart City