Smart city, hoe doet Delft dat?

16 april 2021 – De hoeveelheid data in de wereld en dus ook in Delft neemt sterk toe. Data wordt steeds meer automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, apps, sociale media, mobiele telefoons en tal van sensoren.

Het verzamelen en gebruik van data kan de gemeente helpen om slim beleid te voeren, slimme gemeenschappen te maken met een gezondere leefomgeving. Tegelijkertijd is het belangrijk om goed met de verkregen data om te gaan en de privacy van inwoners te waarborgen.

Op donderdag 15 april kregen de raadsleden een aantal presentaties over dit onderwerp. Er werd onder meer gesproken over hoe internet ons dagelijks leven heeft veranderd. Te denken valt aan de opkomst van streamingdiensten en het in kaart brengen van aantallen fietsers en auto’s om de navigatie te verbeteren of stoplichten beter af te stellen.

Voor een deel komen deze ontwikkelingen op de gemeente af door de landelijke overheid, zoals de aanleg van een 5G netwerk. Maar de gemeente heeft ook een eigen verantwoordelijkheid, zoals het wel of niet gebruik maken van persoonsgegevens. In de presentatie komt een aantal relevante projecten van de gemeente aan bod. Tot slot kregen de raadsleden uitleg over wat persoonsgegevens zijn en hoe Delft daarmee om gaat.

Meer weten? Kijk de avond terug.