Commissie praat verder over prestatieafspraken

19 april 2021 – De commissie Sociaal Domein en Wonen vervolgt op donderdag 22 april de bespreking van de  prestatieafspraken 2021. De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De commissie besprak de afspraken die zijn gemaakt met de woningcorporaties en huurdersverenigingen in de vergadering op 18 februari. Na de eerste termijn concludeerde een aantal fracties dat dit onderwerp nog niet rijp was voor behandeling in de raad.

In deze vergadering buigt de commissie zich verder over het voorstel Maatregelverordening Participatiewet 2021, de tussenevaluatie Resultaatgericht Werken, het cliënt-ervaringsonderzoek Wmo over 2019 en het tweede bod van Delft voor nieuwe woningmarktafspraken in de regio Haaglanden.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Vanwege de coronamaatregelen vinden alle vergaderingen digitaal plaats. Dat geldt ook voor het inspreken. Wanneer u wilt inspreken in een commissievergadering kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Beeldvorming

De commissie Ruimte en Verkeer houdt op 15 april vanaf 19.30 uur een digitale beeldvormende bijeenkomst over de plannen voor de locatie van de voormalige Gabriëlschool aan de Teding van Berkhoutlaan.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt tegelijkertijd een digitaal beeldvormend gesprek met ondernemers over het herstel van de lokale economie. 

Belangstellenden kunnen deze bijeenkomsten als toehoorder digitaal bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via griffie@delft.nl.