Beeldvorming: toekomst theater De Veste

22 april 2024 – Raads- en commissieleden hebben zich op donderdag 18 april bij laten praten over de toekomst van theater De Veste. Tijdens de beeldvormende presentatie werd onder meer gesproken over de wenselijkheid voor een groter theater en de manieren waarop dit gerealiseerd kon worden.

De raadsleden kregen een uitleg over de visie voor de toekomst, de ruimtelijke mogelijkheden en de financiën. Hierbij kwamen vijf scenario’s aan bod. 

Belangrijkste uitkomst is het aan de raad voorgestelde voorkeursscenario: volledige nieuwbouw op een toekomstige locatie in of nabij de binnenstad van Delft. Bij dit scenario krijgt het theater een grote zaal met 800 plaatsen en een multifunctionele zaal met vlakke vloer voor de kleinere optredens. Ook wordt het theater dan beter toegankelijk voor mensen met een beperking en verbetert het binnenklimaat.

Als de raad hiermee instemt dan wordt de komende jaren verder gewerkt aan een financiële strategie voor nieuwbouw en aan een uitwerking van wat er in de tussentijd tot nieuwbouw nodig is en hoe het huidige theater tijdens de bouw kan blijven functioneren. Vanaf 2028 gaat het college bekijken of de nadere verkenning voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

Het voorstel van het college wordt op 23 mei 2024 besproken in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en op 13 juni 2024 in de raadsvergadering.

Presentaties beeldvormende bijeenkomst donderdag 18 april 2024