Beeldvorming: sociale basis

23 april 2024 – In een beeldvormende bijeenkomst die donderdag 18 april plaatsvond, werd een belangrijke stap gezet in het traject om een visie te ontwikkelen voor de versterking van de sociale basis in Delft. Commissieleden van de commissie Sociaal Domein en Wonen gingen in gesprek met ambtenaren, met als doel het verkennen van mogelijkheden om de sociale kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren.

De sociale basis, gedefinieerd als het netwerk van sociale verbanden van inwoners, vormt het hart van het gemeenschapsleven aangevuld en ondersteund door lokale overheid en diverse organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat het versterken van deze basis gaat om omzien naar elkaar en de rol die zowel de gemeente als diverse partners hierin spelen.

De ambtelijke organisatie startte de avond met een toelichting op het concept van de sociale basis, waarin ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en ondersteuning centrale functies vervullen. Vervolgens werd er uitgebreid gediscussieerd over hoe deze functies verder versterkt kunnen worden. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen dienen als waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de visie van de gemeente.

De volgende stap in dit proces staat gepland op donderdag 29 augustus 2024, wanneer een volgende beeldvormende bijeenkomst gepland staat om de visie op sociale basis te bespreken met de commissie Sociaal Domein en Wonen.