Ruimte en Verkeer vergadert deze en volgende week

20 november 2023 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft op donderdag 23 november in de oordeelsvormende vergadering zoveel te bespreken, dat nu al duidelijk is dat de commissie op dinsdag 28 november een extra oordeelsvormende vergadering houdt. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

De commissie bespreekt op 23 november in het overlegdeel van de vergadering onder meer de voorstellen Beheerplan wegen 2024-2027, Beheerplan civiele constructies 2024-2027 en de Vrijgave ontwerp herstelbesluit Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven). Op de agenda staan verder twee voorstellen om het voorkeursrecht te vestigen op Schieweg 13 in Schieoevers-Noord en de percelen van de Certitudo-groep.

In de extra vergadering op dinsdag 28 bespreekt de commissie Ruimte en Verkeer onder meer het voorstel Bestemmingsplan TS-MS Station Delft. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een  transformator- en middenspanningsstation aan de Kerkpolderweg mogelijk. Daarnaast overlegt de commissie over de voorstellen Bestemmingsplan Warmtepompcentrale Delft (co√∂rdinatieregeling), Bestemmingsplan Herziening De Hoven Blok 6 en de update van het college over de Adaptieve Mobiliteitsagenda 2040.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Ruimte en Verkeer donderdag 23 november

Agenda en webcast commissie Ruimte en Verkeer dinsdag 28 november