Digitaal bestuur, terrassen en metropoolregio in commissie

14 november 2023 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 16 november onder meer het rekenkamerrapport Digitaal bestuur in Delft besproken. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.00 uur met een presentatie van de Delftse Rekenkamer over het rapport.  

De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze, waarop de Delftse gemeenteraad CODIO (Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur) kan gebruiken om te reflecteren op digitalisering binnen de gemeente Delft. De rekenkamer houdt voorafgaand aan deze vergadering een presentatie. Tijdens die presentatie kan de commissie vragen stellen aan de Rekenkamer.

In het rapport gaat de DRK in op vier specifieke waarden uit de CODIO: privacy, burgerbetrokkenheid, inclusiviteit en non-discriminatie. In het bijbehorende concept raadsvoorstel staan de conclusies en aanbevelingen. Het college heeft een bestuurlijke reactie op de aanbevelingen gegeven, waarbij zij aangeeft zich niet in alle aanbevelingen te kunnen vinden.

De commissie buigt zich in deze vergadering verder over de nieuwe beleidsnota’s Terrassen Delft 2024 en Terrasbotenbeleid. Dit beleid is na tien jaar aan vernieuwing toe. Voorts bespreekt de commissie het voorstel Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur