Beeldvorming: Ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord

12 mei 2022 – De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 12 mei bijgepraat over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Het initiatief hiervoor lag bij raadsleden Tessa van den Berg (VVD), Daylam Dag (Stip) en Coby de Koning (Hart voor Delft).

Doel van de avond was een technische toelichting op proces en inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord. Daarnaast kregen vertegenwoordigers van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan toe te lichten.

De goed bezochte bijeenkomst, voorgezeten door Gerrit Jan Valk (CDA), begon met een toelichting van de programmadirecteur Schieoevers op het proces tot nu toe, de stand van zaken,  en de ambities voor Schieoevers Noord. Hierna volgde een technische toelichting op het ontwerpbestemmingsplan door betrokken ambtenaren en advies- en ingenieursbureau Antea. In deze toelichting kwamen de algemene uitgangspunten en opzet van het plan, de geluidregeling en actualisatie van de MER aan bod. De bijdrage vanuit de ambtelijke organisatie werd afgesloten met een toelichting op de vervolg procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Bij de bijeenkomst waren ook de leden van Bedrijvenkring Schieoevers uitgenodigd. Aan het eind van de avond kregen vertegenwoordigers van de bedrijvenkring en van Lijm & Cultuur de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten. In hun bijdrage gingen zij in op de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten en de zorgen van ondernemers in het gebied. Zij spraken hierbij hun waardering uit voor de positieve resultaten die de verschillende betrokken partijen afgelopen jaren met elkaar hebben geboekt en deden tot slot een oproep voor organische ontwikkeling van het gebied en zorgvuldige besluitvorming door de raad.

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige raads- en commissieleden ruimte om technische vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren en betrokkenen vanuit Antea. Daarnaast konden zij de leden van Bedrijvenkring Schieoevers en Lijm & Cultuur vragen stellen over de zienswijze. Politieke bespreking van het onderwerp vindt plaats in de overlegvergadering van de commissie R&V van donderdag 9 juni as. en na het zomerreces bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan. De commissie kijkt terug op een geslaagde avond waarin ruimte was voor technische verduidelijking, het uiten van zorgen van belanghebbenden, en waardering voor de constructieve samenwerking tussen alle partijen.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug.