Commissie Algemeen wacht weer volle agenda

16 mei 2022 – De commissie Algemeen staat op donderdag 19 mei een meer dan volle agenda te wachten. De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie buigt zich in deze oordeelsvormende vergadering onder meer over de brieven over het terrassenbeleid die verschillende horecaondernemers en bewonersverenigingen naar de raad hebben gestuurd. D66, PvdA, STIP en Volt hebben om bespreking van deze brieven gevraagd.

In deze vergadering wordt de commissie ook gevraagd om de zienswijzen vast te stellen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar Delft deel van uitmaakt. Daarnaast worden in deze vergadering diverse voorstellen behandeld. Het gaat om het raadsvoorstel over Splitsingsplan Vestia, raadsvoorstel over het Omgevingswet-proof maken van Verordening en Reglement van Orde van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit en het raadsvoorstel Erfgoedverordening 2022.

Onder voorbehoud praat de commissie ook nog over de collegebrief Evaluatie en het vervolg pilot vijf wijkversterkingsopgaven in Delft en de collegebrief beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake Short Stay verhuur Pauwmolen.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune in de raadszaal bijwonen of rechtstreeks online bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Algemeen