Brede steun voor verhuizing Lumen naar Nieuw Delft

9 december 2020 – In het resterende deel van de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Economie is op dinsdag 8 december overwegend positief gereageerd op de verhuizing van Filmhuis Lumen van het Doelenplein naar Nieuw Delft.

De raad moet dan wel op donderdag 17 december instemmen met twee voorstellen van het college: Concretisering programmering veld 2.5 Nieuw Delft en Aanvraag investeringssubsidie fonds 2040 Filmhuis Lumen. Veld 2.5 is het gebied in de Spoorzone dat direct aansluit op het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Het bestemmingsplan staat de komst van het filmhuis in dit gebied niet in de weg, maar de afspraken over de gebiedsfuncties die de raad in 2018 maakte, staan dat wel. Deze plek bood volgens die afspraken alleen ruimte aan kantoren. Door de afspraken te verruimen met de functies cultuur, horeca en wonen kan er een gebouw worden gerealiseerd, waar het filmhuis kan uitbreiden van twee naar vier zalen. Om de plannen financieel rond te krijgen, moet de raad ook groen licht geven voor een eenmalige subsidie van 650.000 euro uit het Fonds Delft 2040 en een maximale garantstelling voor de hypotheek van 1,2 miljoen euro.

Passie

Op alle vragen die GroenLinks rond de nieuwe locatie en het geld kon bedenken, zei de fractie zelf ja. GroenLinks zei te beseffen dat het een moeilijke en onzekere tijd is. Maar volgens GroenLinks vragen beide voorstellen aan de raad om, ongeacht het geld, met passie en liefde voor de stad, de stad mooier te maken. De inbreng van D66 was meer getemperd maar positief. Ook die fractie zei de komst van Lumen in Nieuw Delft te zien als een verrijking voor dit gebied. Kritisch was D66 over het advies van de investeringscommissie Fonds 2040. Dat moet in de toekomst uitgebreider naar de raad worden gestuurd, vindt die fractie.

Stadsbelangen Delft wees naar de groei van Lumen. Eerst een zaaltje in de Kromstraat, daarna naar twee zalen op het Doelenplein en nu naar vier zalen in Nieuw Delft. Die fractie vroeg zich hardop af op de Stichting Filmhuis Lumen wel voldoende vrijwilligers heeft om de boel draaiend te houden. Stadsbelangen Delft zei akkoord te gaan met de voorstellen. Ook het CDA was positief, maar wilde vooral luisteren naar de argumenten van andere fracties. De CDA-fractie wilde onder meer weten er niet voor een lening was gekozen. De VVD zette eveneens vraagtekens bij de financiën.

Waardering

STIP was blij met de voorstellen. De partij sprak haar waardering uit voor de vrijwilligers van Lumen en noemde het filmhuis een unieke organisatie voor Delft. Volgens STIP is het essentieel dat cultuur een plek krijgt in de Spoorzone, omdat daarmee van Nieuw Delft een volwaardige wijk wordt gemaakt. Ook de plannen om in het gebouw een multifunctionele zaal, horeca en in het park een openluchtbioscoop mogelijk te maken, kunnen rekenen op de steun van STIP. Ook de PvdA sprak over een goed voorstel.

Groep Stoelinga ziet de verhuizing van het filmhuis wel zitten, omdat het Doelenplein dan weer een rustig woongebied kan worden. Maar Filmhuis Lumen moet wat Groep Stoelinga betreft wel de programmering verbreden en meer films voor Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima gaan vertonen. Het programma is volgens die fractie te elitair. Onafhankelijk Delft had het over een enorme smak geld en wilde weten wat de noodzaak voor het filmhuis om te verhuizen. De SP-fractie zei, op rijm, positief-kritisch naar de plannen te kijken.

Gebiedsfuncties

Wethouder Martina Huijsmans legde de commissie uit waarom de verhuizing van Lumen naar Nieuw Delft zo belangrijk is in de ontwikkeling van dit deel van de stad. Dat door de nieuwe gebiedsfuncties de grondwaarde lager wordt, is volgens Huijsmans geen ramp, omdat die afboeking past binnen de marges. De wethouder beloofde D66 dat ze in het college gaat bespreken hoe de raad uitgebreider geïnformeerd kan worden over de adviezen van de investeringscommissie Fonds 2040.

Nieuw Delft wordt met een filmhuis volgens wethouder Bas Vollebregt een wijk om naartoe te gaan. De financiële bijdrage van de gemeente en de garantstelling acht hij goed uitlegbaar, omdat de Stichting Filmhuis Lumen zelf haar complete eigen vermogen gebruikt om de verhuizing mogelijk te maken. De subsidie van de gemeente is volgens de wethouder bedoeld om het gat in de businesscase te dichten en niet om allerlei voorwaarden aan de stichting te stellen.

Amendement

Aan de voorwaarde om een breder publiek te bedienen, denkt Groep Stoelinga wel. Die fractie zou die voorwaarde terug willen zien in het voorstel. Groep Stoelinga zei daarom een amendement te overwegen. Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en het CDA deelden aan het eind van het debat mee dat ze de voorstellen mee terug nemen naar hun fractie. Dat betekent dat beide voorstellen verder worden besproken in de raadsvergadering op donderdag 17 december.