Vijfde lid referendumkamer gezocht

Vijfde lid referendumkamer gezocht

5 december 2022 – Delft is, ter aanvulling van de huidige referendumkamer, op zoek naar een vijfde lid. De referendumkamer adviseert de gemeenteraad bij de procedure als er een referendum wordt ingediend. Momenteel bestaat de referendumkamer uit vier leden.

Via een referendum kunnen inwoners van Delft de gemeenteraad adviseren over raadsvoorstellen waarover de raad nog geen besluit heeft genomen.

Een belangrijke eis voor leden van de referendumkamer is dat zij op korte termijn tijd vrij kunnen vrijmaken wanneer er een referendumverzoek wordt ingediend. Dit is noodzakelijk vanwege de korte termijnen die gelden bij de afhandeling van een verzoek. Overige eisen kunt u vinden in de vacaturetekst.

Leden van de referendumkamer ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de referendumkamer en andere noodzakelijke bijeenkomsten een vergoeding van € 161,14 per (bijgewoonde) vergadering.

Meer informatie:

Referendumkamer Delft

Referendum Delft