Verkeerslichten en honden in Ruimte en Verkeer

Verkeerslichten en honden in Ruimte en Verkeer

29 augustus 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de commissie op donderdag 1 september vanaf 19.30 uur onder meer het voorstel Beheerplan Verkeersregelsystemen 2022-2025 Gemeente Delft.

Deze systemen omvatten niet alleen verkeerslichten, maar ook telpunten en parkeerrouteborden die laten zien hoeveel plekken er vrij zijn in de parkeergarages. Het is voor het eerst dat het college een beheerplan heeft laten opstellen, om de basis op orde te krijgen, om inzicht te krijgen in het areaal en in de financiering. Daaruit blijkt onder meer dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor nieuwe slimme verkeersinstallaties hoger zijn dan voor de traditionele systemen. Die jaarlijkse aanvullende kosten bedragen 70.000 euro. Het college stelt voor om dat bedrag mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe begroting.

De commissie bespreekt voorts het voorstel Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte. De raad heeft zes miljoen euro beschikbaar gesteld voor in de bestemmingsreserve voor het gevel tot gevel werken in de openbare ruimte. Met behulp van dit budget kan in de komende jaren (niet structureel) bij de grote rioolwerkzaamheden in onder andere Voorhof, Buitenhof en Tanthof openbare ruimte opgeknapt worden.

Het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Koornmarkt 16 is op het laatste moment aan de agenda toegevoegd. Voor de locatie Koornmarkt 16 is een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit betreft het uitbreiden van het logiesgebouw Hotel Leeuwenbrug. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is dat de raad een verklaring van geen bedenkingen voor het project afgeeft.

Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft en PvdA behandelt de commissie ook een burgerbrief over de suggestie om in Buitenhof Zuid een omheind hondenrenveld aan te leggen.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer