Raad is compleet na benoeming commissieleden

Raad is compleet na benoeming commissieleden

22 april 2022 – Bijna een maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad is de raad met de installatie van alle commissieleden helemaal compleet. In de raadsvergadering op donderdag 21 april werden in totaal 30 commissieleden benoemd.

Iedere raadsfractie kan, ongeacht het aantal zetels, maximaal drie kandidaten van de kieslijst aanwijzen als commissielid. Zij hebben geen stemrecht en mogen niet aan raadsvergaderingen deelnemen, maar ze kunnen namens hun fractie wel deelnemen aan de beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende commissievergaderingen.

Raadslid

Deze eerste reguliere vergadering stond grotendeels in het teken van benoemingen. Naast de installatie van de commissieleden werd Jorrit Treffers benoemd tot raadslid. Hij kon vorige maand niet bij de installatie van de nieuwe raad zijn. Treffers zit namens Volt in de raad.

Daarnaast stemde de raad per hamerslag in met de benoemingen van raadsleden in de werkgeverscommissie, de commissie Rekening en Audit en de raad van toezicht van Librijn Openbaar Onderwijs.

Frictiekosten DOK

Unaniem stemde de raad in met het voorstel Frictiekosten DOK bij verbouwing. De reorganisatiekosten die DOK had door de samenvoeging met VAK valt nu vrij, zodat DOK die kosten volledig kan dekken. Het gaat om 225.000 euro uit de reserve VAK-DOK en het restantbudget van 31.466 euro.

Een amendement van de SP om een extra budget van 550.000 euro in de algemene reserve van de gemeente vrij te maken voor de frictiekosten van de huidige reorganisatie van DOK kreeg geen meerderheid in de raad. Naast de SP stemden ChristenUnie en Onafhankelijk Delft vóór het amendement.

De overige acht fracties stemden tegen. Zij konden zich vinden in de uitleg van wethouder Bas Vollebregt. Hij beloofde de raad binnen twee maanden, na overleg met DOK, met een voorstel over de huidige frictiekosten te komen. Dat voorstel kan de raad betrekken bij de Kadernota.

Hamerstuk

De raad ging per hamerslag akkoord met het voorstel Opvang vluchtelingen uit Oekraïne. De raad gaf daarmee groen licht om de voorlopig verwachte opvangkosten van 910.000 euro via een begrotingswijziging bij de Kadernota te dekken uit de algemene reserve.

Gemeenteraad houdt eerste reguliere vergadering

19 april 2022 – De gemeenteraad houdt op donderdag 21 april zijn eerste reguliere vergadering na de verkiezingen. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal, in het stadhuis op de Markt.

In deze vergadering worden onder meer de raadsleden geïnstalleerd die op woensdag 30 maart verhinderd waren. Daarnaast worden de commissieleden geïnstalleerd. Commissieleden zijn personen die op de laatste kandidatenlijst staan van een partij, maar niet als raadslid zijn gekozen. Ieder partij mag maximaal drie commissieleden aanstellen.

De raad stelt in deze vergadering het voorstel Opvang vluchtelingen uit Oekraïne per hamerslag vast. Eerder lieten de fracties in de vergadering van de commissie Algemeen weten akkoord te kunnen gaan met het voorstel om de voorlopig verwachte opvangkosten van 910.000 euro via een begrotingswijziging bij de Kadernota te dekken uit de algemene reserve.

Het voorstel Frictiekosten DOK bij verbouwing kan wellicht wel tot een debat in de raad leiden. Na de bespreking in de commissie Algemeen liet de VVD weten dit voorstel mee terug te nemen naar de fractie en de SP kondigde een motie aan.