Commissie Algemeen bespreekt Kadernota 2024

17 juni 2024 – De commissie Algemeen bespreekt in haar oordeelsvormende vergadering op donderdag 20 juni de Kadernota 2024. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

In deze kadernota stelt het college de raad voor om op de helft van deze raadsperiode het beschikbare geld te gebruiken voor het versterken van Delft, als een vitale, inclusieve en toekomstbestendige stad, met kansen voor alle Delftenaren.

Het college richt zich op drie opgaven in de stad: de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. Daarnaast richt het college zijn aandacht op thema’s als armoede en wonen en het uitvoeren van projecten, zoals museum Prinsenhof.

Voorlopig is er nog geld, maar vanaf 2026 wordt dat anders. De gemeenten ontvangen vanaf dat jaar structureel minder geld van het Rijk. Ook Delft verwacht dan een gat in de begroting.

In de commissievergadering kunnen de fracties hun standpunten over de kadernota delen. Tevens bespreken de fracties in deze vergadering de Jaarstukken 2023 en de zienswijze gemeenschappelijke regelingen.

Belangstellenden die hun zegje over de kadernota willen doen, kunnen inspreken tijden de commissievergadering. U kunt zich als inspreker tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl.

In de besluitvormende vergadering op donderdag 27 juni stelt de gemeenteraad de kadernota en jaarstukken vast. Die vergadering begint om 20.00 uur. U kunt de vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda en uitzending commissie Algemeen